OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA RASELJENE OSOBE IZ UKRAJINE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. ožujka 2022. donijela je Odluku o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine (u daljnjem tekstu: Odluka), na temelju članka 78. stavka 4. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 70/15 i 127/17)  i sukladno Provedbenoj Odluci Vijeća Europske unije 2022/382 od 4. ožujka 2022. o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske odobrena je privremena zaštita raseljenim osobama koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. i traje do 4. ožujka 2023. godine. Ako razlozi za odobravanje privremene zaštite potraju, privremena zaštita će se automatski produžiti dva puta za 6 mjeseci, odnosno do 4. ožujka 2024. Ako razlozi potraju i duže, Komisija može predložiti Vijeću Europske unije da produlji privremenu zaštitu za još jednu godinu (tj. do 4. ožujka 2025.).
Republika Hrvatska odobrit će privremenu zaštitu i raseljenim državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji koji su neposredno prije 24. veljače 2022. napustili Ukrajinu zbog sigurnosne situacije te se zbog oružanog sukoba ne mogu vratiti u Ukrajinu.
Ako osoba ne ispunjava uvjete za privremenu zaštitu kao raseljena osoba, ima pravo podnijeti zahtjev za međunarodnom zaštitom, a koji će se razmatrati u redovnom postupku propisanom navedenim Zakonom.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom (u daljnjem tekstu: Iskaznica) na zahtjev stranca koji se podnosi najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu smještaja ili online putem aplikacije Croatia4Ukraine.
 
Zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 80/13, 15/18, 26/21 i 46/22 - u daljnjem tekstu: Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca), a troškove zdravstvene zaštite stranca pod privremenom zaštitom snosi Republika Hrvatska.
Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca, stranac pod privremenom zaštitom ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, kao i njegovi članovi obitelji.
Kod ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu najvažnije je da stranac uvijek predoči Iskaznicu.
 
a) Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaća:
 
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
- bolničku zdravstvenu zaštitu,
- pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
- dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
- ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Stranac ostvaruje pravo na liječenje akutnih stanja i kroničnih bolesti kod liječnika obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i hitne stomatološke usluge, pravo na cijepljenje, testiranje i liječenje protiv bolesti COVID-19, kao i pravo na cijepljenje protiv drugih zaraznih bolesti.
U slučaju potrebe za lijekovima za manje teškoće potrebno je obratiti se najbližem liječniku doma zdravlja koji će osobu pregledati i dati joj recept za podizanje lijeka koji se preuzima u ljekarnama.
U slučaju kada liječnik ocijeni da postoji potreba, stranac će biti upućen na specijalistički pregled ili bolničko liječenje.
Za slučaj hitnih stanja potrebno je nazvati broj 194 ili 112 ili obratiti se zdravstvenim djelatnicima na hitnom prijemu najbliže bolnice.
 
b) Ako se stranac pod privremenom zaštitom zaposli u Republici Hrvatskoj kod hrvatskog poslodavca ili u slučaju ulaska u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja po nekoj drugoj osnovi, na istog se primjenjuju odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj: 80/13, 137/13 i 98/19) na isti način i pod istim uvjetima, kao i za sve ostale osiguranike, te u tom slučaju, osim prava na zdravstvenu zaštitu, ima pravo i na novčane naknade i mogućnost sklapanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja, a ako nema dopunsko zdravstveno osiguranje, osobno snosi sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite.
 
c) U slučaju da strancu pod privremenom zaštitom prestane radni odnos u Republici Hrvatskoj, isti ne može biti osiguran kao nezaposlena osoba, nego ponovno stječe status stranca pod privremenom zaštitom i ostvaruje sva prava na zdravstvenu zaštitu.


Ministarstvo unutarnjih poslova