Vijesti iz zdravstvenog turizma

Na ovim stranicama možete pratiti vijesti koje se odnose na zdravstveni turizam.
 
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. – prilika za razvoj subjekata zdravstvenog turizma

Kako bi iskoristila dio sredstava osiguranih Mehanizmom za oporavak i otpornost koji je uspostavljen u veljači 2021. kao odgovor na gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, Republika Hrvatska je pripremila vlastiti Plan za oporavak i otpornost 2021.- 2026. koji je akcijski plan projekata, mjera i reformi. Hrvatska je za svoj Plan za oporavak i otpornost 2021.-2026. osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

U komponenti Gospodarstvo, u cilju C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma sadržana je Investicija C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti odnosi se na financiranje već pripremljenih projekata javnih ulaganja u turističku infrastrukturu te sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma.
Ulaganja se odnose na projekte javne turističke infrastrukture kao što su posjetiteljski centri, interpretacijski centri prirodne i kulturne baštine, kupališta i terme, kongresni centri, uključujući i smještajne kapacitete i popratne sadržaje, tematske staze (ciklo, pješačke i planinarske staze, vinske rute i sl.) sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma te ostala javna turistička infrastruktura definirana podzakonskim aktima MINTS-a. Ulaganja u sklopu ove investicije odnose se na i sadržaje i atrakcije neophodne za razvoj održivih turističkih proizvoda kao što su Wellness turizam - čija ponuda u Hrvatskoj danas obuhvaća kompleksan skup pružatelja usluga wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma i oporavka od COVID-a.

Procijenjeni trošak provedbe Investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma iznosi 930.000.000 kn, a očekivano razdoblje provedbe je 2/2020. - 6/2026.
Planirana Investicija C1.6. R1-I1 predstavlja jedinstvenu razvojnu priliku subjektima zdravstvenog turizma koji pružaju usluge wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma transformacijom svojeg poslovanja prijavom projektnih prijedloga za ulaganja u izgradnju zdravstveno-turističkih sadržaja koji obuhvaćaju zelenu i digitalnu komponentu, posebno u destinacijama prirodnih ljekovitih činitelja. Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. pogledati ovdje.