Organizacija zdravstvene zaštite turista po županijama, 2024.Domaći i strani turisti u Hrvatskoj mogu biti sigurni da će im zdravstvena zaštita biti dostupna te da će u hitnim slučajevima biti zbrinuti. Informacije o organizaciji zdravstvene zaštite turista po pojedinoj županiji, u sezoni 2024. godine, dostupne su na sljedećim linkovima:

Bjelovarsko-bilogorska županija / Bjelovar-Bilogora County
https://bbz.hr/vijesti/bjelovarsko-bilogorska-%C5%BEupanija-i-ove-godine-kroz-djelatnost-doma-zdravlja-osigurala-rad-turisti%C4%8Dke-ambulante
https://dzbbz.hr/index.php/turisticka-ambulanta
https://dzbbz.hr/index.php/tourist-medical-service
 
Brodsko-posavska županija / Brod-Posavina County
https://dzng.hr/organizacija-pruzanja-zdravstvene-zastite-turistima/
https://dzsb.hr/web/organizacija-pruzanja-zdravstvene-zastite-turistima-za-sezonu-2024-godine/
https://dzng.hr/providing-health-care-for-tourists/
https://dzsb.hr/web/organization-of-providing-health-care-to-tourist-for-the-2024-season/
 
Dubrovačko-neretvanska županija / Dubrovnik-Neretva County
https://www.dnz.hr/zdravstvena-zastita-turista-u-dubrovacko-neretvanskoj-zupaniji/#
 
Istarska županija / Istria County
https://zdrava-sana.istra-istria.hr/hr/podsiteovi/zdrava-istra/
 
Karlovačka županija / Karlovac County
https://kazup.hr/images/dokumenti/Hrv._branitelji_i_zdravstvo/ZDRAVSTVO/ZDRAVSTVENE_USTANOVE_KZ_-_kontakti_za_turiste.pdf
 
Koprivničko-križevačka županija / Koprivnica-Križevci County
https://kckzz.hr/hr/djelatnosti/zdravstvo-socijalna-skrb-i-branitelji/zdravstvena-zastita-turista
https://kckzz.hr/en/tourist-medical-service
 
Krapinsko-zagorska županija / Krapina-Zagorje County
https://kzz.hr/novosti/zdravstvena-zastita-turista-healthcare-services-for-tourists-in-krapina-zagorje-county/
 
Ličko-senjska županija / Lika-Senj County
https://licko-senjska.hr/uo-za-zdravstvo-socijalnu-politiku/zupanija/zdravstvene-usluge-turistima-u-lsz-healthcare-services-for-touristsi-n-the-
https://licko-senjska.hr/images/uploads/4032/zdravstvene_usluge_cro.pdf
https://licko-senjska.hr/images/uploads/4032/zdravstvene_usluge_eng.pdf
 
Međimurska županija / Međimurje County
https://medjimurska-zupanija.hr/2024/05/31/zdravstvena-zastita-turista-tourist-medical-service/
 
Osječko-baranjska županija / Osijek-Baranja County
https://www.obz.hr/index.php/novosti-zdravstvo
 
Požeško-slavonska županija / Požega-Slavonia County
https://www.pszupanija.hr/dokumenti/76-sluzbene-objave/117-zdravstvo-i-socijalna-skrb
 
Primorsko-goranska županija / Primorje-Gorski Kotar County
https://www.pgz.hr/objave/zdravstvena-zastita-turista-healthcare-services-for-tourists-in-the-primorje-gorski-kotar-county/
 
Sisačko-moslavačka županija / Sisak-Moslavina County
https://www.smz.hr/pruzanje-primarne-zdravstvene-zastite-turistima-za-sezonu-2024
https://www.smz.hr/images/stories/zdravstvo/2024/primarna_ZDRAVSTVENA.pdf
 
Splitsko-dalmatinska županija / Split-Dalmatia County
https://dalmatia.kinsta.cloud/wp-content/uploads/2024/05/OBAVIJEST-%E2%80%93-ZDRAVSTVENA-ZASTITA-TURISTA.pdf
https://dalmatia.kinsta.cloud/wp-content/uploads/2024/05/NOTICE-%E2%80%93-HEALTHCARE-FOR-TOURISTS.pdf
 
Šibensko-kninska županija / Šibenik-Knin County
https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/arhiva-novosti/zdravstvena-zastita-turista-tourist-medical-service/3980.html
 
Varaždinska županija / Varaždin County
https://vzz.hr/informacije/obavijest-o-pruzanju-zdravstvenih-usluga-turistima.html
 
Virovitičko-podravska županija / Virovitica-Podravina County
https://www.vpz.hr/wp-content/uploads/2024/06/ZDRAVSTVENA-ZA%C5%A0TITA-TURISTA-HR-EN.pdf
 
Vukovarsko-srijemska županija / Vukovar-Srijem County
https://vusz.hr/download/zdravstvena-zastita-turista-tourist-medical-service/
 
Zadarska / Zadar County
https://zadarska-zupanija.hr/obavijesti/item/4601-zdravstvena-za%C5%A1tita-doma%C4%87ih-i-stranih-turista-u-zadarskoj-%C5%BEupaniji-tijekom-turisti%C4%8Dke-sezone

Zagrebačka županija / Zagreb County
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/ustrojstvo/upravni-odjel-za-zdravstvo-socijalnu-skrb-i-hrvatske-branitelje/zdravstvena-zastita-turista/
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/ustrojstvo/upravni-odjel-za-zdravstvo-socijalnu-skrb-i-hrvatske-branitelje/healthcare-services-for-tourists-in-zagreb-county/

Grad Zagreb / City of Zagreb
https://zagreb.hr/zdravstvena-zastita-turista-tourist-medical-servic/198786?pregled=1
 

Organizacija zdravstvene zaštite turista po županijama, 2024.