Zaštićeni znak zdravstvenog turizma – logoZaštićeni znak zdravstvenog turizma jest znak čijim korištenjem se promiče zdravstveni turizam Republike Hrvatske i kojim se vizualno identificiraju zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, koji imaju rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavaju normativa i standarda za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, odnosno rješenje o ispunjavanju normativa i standarda za turističku ambulantu i evidentirani su u Upisniku zdravstvenog turizma.
 Pravilnikom o izgledu, uvjetima i načinu korištenja zaštićenog znaka zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/2024) propisan je izgled zaštićenog znaka zdravstvenog turizma te uvjeti i način za njegovo korištenje
 
Grafički standardi zaštićenog znaka zdravstvenog turizma dostupni su ovdje

Zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, evidencijom u Upisniku zdravstvenog turizma imaju pravo na korištenje zaštićenog znaka.
 
Zaštićeni znak može se koristiti u osnovnim aplikativnim oblicima te u informativnim i komunikacijskim materijalima. Pod osnovnim aplikativnim oblicima podrazumijeva se memorandum, posjetnica, e-mail, mapa, koverta, blok, vrećica, torba, kemijska olovka, priznanje, uvjerenje, diploma, zahvalnica, čestitka, kalendar, brošura, katalog, letak, oglas, internetska stranica, prezentacija, plakat/transparent, zastava/stolna zastavica, tabla/ploča, pločica za vrata, naljepnica, sitni promidžbeni materijal, aplikacija na tekstilnom materijalu, aplikacija na keramici, aplikacija na staklu, aplikacija na drugim materijalima. Pod informativnim i komunikacijskim materijalima podrazumijeva se javna kampanja, projekt, jumbo plakat, svjetleći plakat, video/audio spot, publikacija, internetska stranica, transparent, oglas, naljepnica, oznaka za imovinu. Kod odabira medija za korištenje zaštićenog znaka mora se voditi računa o primjerenosti korištenja u svrhu javne promidžbe i/ili izvještavanja javnosti s obzirom da je zdravstvena djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
 
 
Ploča sa zaštićenim znakom zdravstvenog turizmaZdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, na ulazu mogu vidno isticati ploču sa zaštićenim znakom. Ploča sa zaštićenim znakom propisana je u Prilogu II. Pravilnika o izgledu, uvjetima i načinu korištenja zaštićenog znaka zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/2024).
Ploču sa zaštićenim znakom mogu proizvoditi fizičke i pravne osobe - proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave suglasnost Ministarstva zdravstva.
 
 
Grafički standardi zaštićenog znaka zdravstvenog turizma