Zajednička akcija za mentalno zdravlje i dobrobit 2013-2016

Slika /2020 Slike/mental-illness22.jpg
Zajednička akcija za mentalno zdravlje i dobrobit je pokrenuta u Europskoj uniji 2013. godine. Njezin je cilj izgradnja okvira za djelovanje u pogledu politika za mentalno zdravlje i usredotočena je na pet područja i to na mentalno zdravlje na radnom mjestu, mentalno zdravlje u školama, sprečavanje depresije i samoubojstava, razvoj skrbi u pogledu mentalnog zdravlja temeljene na zajednici i socijalnoj uključenosti za osobe s ozbiljnim mentalnim poremećajima i integracija mentalnog zdravlja u svim politikama. Zahvaljujući Zajedničkoj akciji, nacionalne i europske radne skupine, koje obuhvaćaju predstavnike vlada, sveučilišta, stručnjaka, korisnika, obitelji i drugih dionika, analizirale su situaciju u svih pet područja.

Brojni su razlozi pojačane skrbi za mentalno zdravlje, od činjenice da se radi o najzastupljenijoj skupini poremećaja koji teško narušavaju kvalitetu života osobe i njezine obitelji do činjenice da više od 35 posto sveukupnih troškova i opterećenja u zdravstvenom sustavu EU čine bolesti mozga, više od troškova liječenja kardiovaskularnih i malignih bolesti zajedno. U jednoj godini više od 10 posto pučanstva boluje od mentalnog poremećaja, a barem jednom tijekom života oboli svaki četvrti stanovnik Europske unije.
Prekretnica u značenju koje Europska komisija daje mentalnom zdravlju predstavljena je slijedom događaja; od prihvaćanja Zelene knjige o poboljšanju mentalnog zdravlja 2005. godine, preko Europskog pakta o mentalnom zdravlju iz 2008. godine do Zajedničke akcije za mentalno zdravlje i dobrobit 2013-2016. Cilj Akcije bio je pridonijeti promociji mentalnog zdravlja i dobrobiti, prevenciji mentalnih poremećaja te poboljšanju skrbi i društvenom uključivanju osoba s mentalnim poremećajima u Europi.
U Akciji je sudjelovao 51 partner iz 28 zemalja članica i 11 europskih organizacija. Popis partnera možete naći ovdje. Zajednička akcija se sastojala od 8 radnih paketa, 3 radna paketa vezana uz upravljanje projektom, evaluaciju i diseminaciju rezultata te 5 radnih paketa vezanih uz prioritetna područja: Depresija, prevencija samoubojstava i e-zdravlje, Pristupi mentalnom zdravlju utemeljeni u zajednici, Mentalno zdravlje na radnim mjestima, Mentalno zdravlje i škole, Mentalno zdravlje u svim politikama. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske bilo je kao partner uključeno u radne pakete Mentalno zdravlje na radnim mjestima i Mentalno zdravlje i škole. Popis ustanova koje su u Republici Hrvatskoj bile uključene u situacijsku analizu te izradu preporuka i okvira za akciju možete vidjeti ovdje. Zajednička akcija dovršena je uspješno te je radi provođenja zaključaka i preporuka uspostavljen EU Kompas za mentalno zdravlje (EU Compass for Mental Health).Radi značenja za pripremu nacionalnih, područnih i lokalnih strategija i planova donosimo prijevod usvojenog Okvira za akciju prema sljedećim poglavljima: Okvir za akciju – načela, ciljevi i predložene ključne aktivnosti, te Okvir za akciju – predložene specifične aktivnosti. Dokument u cijelosti na engleskom jeziku, kao i podrobnije informacije o Akciji možete potražiti na http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/.