Komparativno praćenje epidemiologije alkohola u Europi

U četvrtak, 30.04.2017., u Varšavi je održana promocija izvještaja Komparativno praćenje epidemiologije alkohola u Europi (eng. Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU), nastao u sklopu Radnog paketa 4 Zajedničke akcije za smanjenje štete povezane s alkoholom (engl. EU Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm - RARHA).

Objavljeni izvještaj se prvenstveno temelji na rezultatima provedbe Standardiziranom europskom upitniku o alkoholu (engl. Standardised European Alcohol Survey - RARHA SEAS) koji nudi novi kut gledanja na pijenje u Europi. RARHA SEAS je sveobuhvatno istraživanje koje je provedeno u 20 europskih institucija, tijela i uprava koje se nalaze u 19 zemalja, a prostiru se od Pirenejskog poluotoka na dalekom zapadu do Skandinavije, te od Grčke i Italije do baltičkih zemalja, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva. Istraživanje je napravljeno na reprezentativnom uzorku opće populacije u dobi između 18 i 64 godina. U prosjeku je po zemlji odrađeno 1500 intervjua s ukupnim brojem intervjua koji prelazi 32 000. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je kao partner u projektu također proveo navedeno istraživanje na nacionalnom uzorku opće populacije Republike Hrvatske.

Tom prilikom naglašeni su budući koraci:
  1. RARHA SEAS istraživanje bi trebalo ponoviti u razdoblju od 4 do 5 godina kako bi se mogli pratiti trendovi u epidemiologiji alkohola i kako bi se mogao nadzirati utjecaj politika vezanih uz alkohol, kao i utjecaj općenitijih socio-ekonomskih i kulturoloških faktora. 
  2. Održivost standardiziranog upitnika o alkoholu mogla bi biti osigurana uspostavljanjem europskog institucionalnog okvira (eng. European institutional framework). Potrebno je uzeti u obzir različite opcije, uključujući posebnu Europsku agenciju za istraživanje alkohola i povezanih politika (eng. European agency for alcohol research and policy) ili proširenje mandata Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (eng. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA).
 
U sklopu ostalih radnih paketa Zajedničke akcije za smanjenje štete povezane s alkoholom nastali su i drugi važni rezultati koji se mogu pronaći na službenim stranicama projekta  www.rarha.eu. Ovom prilikom posebno objavljujemo prevedene kratke sažetke politika vezano uz potrebu uspostavljanja zajedničkog kriterija za pijenje niskog rizika te označavanje alkoholnih pića. Sveobuhvatniji sadržaj vezano uz smjernice za pijenje niskog rizika, koji sadrži i neke novelirane podatke, objavljen je na službenim stranicama Projekta: http://www.rarha.eu/Resources/Deliverables/Pages/details.aspx?itemId=24&lista=Work%20Package%205&bkUrl=/Resources/Deliverables/
 
RARHA1
RARHA2

*Zajednička akcija za smanjenju šteta povezanih s alkoholom je projekt sufinanciran od strane Europske komisije i zemalja članica.