Treći program djelovanja Unije u području zdravlja 2014. – 2020

Promicanje zdravlja sastavni je dio ciljeva pametnog, održivog i uključivog rasta Europske strategije 2020. Potpora djelovanju država članica na području zdravstva također je ključna komponenta mandata Europske unije kao što je to navedeno u Ugovoru o Europskoj uniji.

Treći program djelovanja Unije u području zdravlja novi je program EU-a iz područja zdravstva koji će od 2014. godine zamijeniti Drugi program aktivnosti zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013. Ovaj program je bolje usmjeren prema tome kako zdravlje može doprinijeti rastu i strateškim ciljevima Europa 2020., a osobito u pogledu zapošljavanja, inovacije i održivosti. Ovaj program je puno više usmjeren na ključna pitanja gdje akcija Europske unije pružila dodatnu vrijednost i čini razliku . Treći program djelovanja unije u području zdravlja osigurat će bolju podršku državama članicama u stvaranju i postizanju inovativnih i održivih zdravstvenih sustava.

Treći program djelovanja Unije u području zdravlja ima četiri ključna cilja:

  • rješavanje problema manjka financijskih i ljudskih resursa te poticanje inovacija kako bi se osigurali inovativni i održivi zdravstveni sustavi; ovome cilju bit će usmjereno 48% ukupnog proračuna programa
  • omogućavanje pristupa informacijama i medicinskoj ekspertizi unutar i izvan nacionalnih granica kako bi se osigurao pristup boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj zaštiti svim građanima EU-a; ovome cilju bit će usmjereno 22% ukupnog proračuna programa
  • prepoznavanje, širenje i promicanje najboljih iskustava na području prevencije kako bi se spriječilo širenje bolesti i promicalo dobro zdravlje; ovome cilju bit će usmjereno 21% ukupnog proračuna programa
  • razvijanje zajedničkih pristupa za bolju pripravnost i koordinaciju u hitnim slučajevima kako bi se zaštitili građani od prekograničnih prijetnji zdravlju; ovome cilju bit će usmjereno 9% ukupnog proračuna programa

Dogovoreni proračun programa (na razini cijele EU) iznosi 449.394 milijuna za čitavo 7-godišnje razdoblje. Način, veličina i udio (su)financiranja projekata u programu „III Program zajednice za zdravlje“ bit će vrlo slični onome što se provodi u Drugom programu zajednice iz područja zdravstva 2007.-2013. Kao što je to slučaj s trenutnom zdravstvenom programu i ovaj program će se financirati putem:

Potpora za aktivnosti koje će se sufinancirati od strane nadležnih tijela zaduženih za javno zdravstvo u državama članicama (tzv. "zajedničko djelovanje") i sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama.

Stipendijama za potporu nevladinim organizacijama koje rade na području javnog zdravstva koje će odigrati učinkovitu ulogu u procesima civilnog dijaloga na razini EU-a te doprinijeti barem jednom od specifičnih ciljeva programa.             

Ugovorima o nabavi.

U većini slučajeva, potpora će doprinijeti 60% troškova aktivnosti/projekta. Ova brojka se povećava na 80% u iznimnim slučajevima, kao što je to za zemlje članice s niskim bruto nacionalnim dohotkom koje sudjeluju u zajedničkim aktivnostima.

Glavni korisnici i potencijalni kandidati za financiranje iz ovog programa su nacionalne zdravstvene vlasti, kao i javna i privatna tijela, međunarodne organizacije i nevladine udruge s općim interesom za zdravlje na razini EU-a koje podržavaju specifične ciljeve programa.

Program je otvoren za sve države članice Europske unije, zemlje EFTA / EEA, zemlje pristupnice u EU, zemlje kandidate i potencijalne kandidate, kao i zemlje obuhvaćene Europskom susjedskom politikom, dok je članstvo u programu i dalje u skladu s uvjetima njihovih bilateralnih ili multilateralnih sporazumima.

Pregovori o trećem višegodišnjem zdravstvenom programa za razdoblje 2014-2020 trajali su tijekom 2013. godine između Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta. Politički dogovor o otvorenim pitanjima (proračun, unutarnje upravljanje i sufinanciranje zajedničkih aktivnosti) je postignut početkom studenoga 2013.  Uredba (EU) br. 282/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi Trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja  donesena je od 11. ožujka 2014. godine. Radni plan za 2014. godinu objavljen je od strane Komisije 25. svibnja 2014. godine. Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i za hranu objavila je dva natječaja za 2014. godinu 6. lipnja 2014. godine. Natječaj je otvoren do 25. rujna 2014. godine. Informacije o natječajima mogu se naći na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/

http://ec.europa.eu/chafea/news/news327.html


Godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu dostupan je na stranici
https://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2017_en
Podatke o otvorenim natječajima i rokovima prijava potražite na stranicama  Europske komisije i Agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu/ Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html

 

Natječaj za projekte u 2016. godini otvoren je do je 2. lipnja 2016. Više o natječajima možete naći na stranici http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Sve prijave projekata vrše se elektroničkim putem preko web portala Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Za prijavu projekata bit će Vam potreban PIC broj (participant identification code), a ukoliko ga nemate možete ga dobiti putem registracije na Participant Portalu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
Više informacija o načinu prijave i uvjetima natječaja dostupno je na stranici  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Natječaj za projekte u 2015. godini otvoren je do 15. rujna 2015. godine, a objavljen je na stranicama Europske komisije - Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc