Zavod za zdravstvene usluge u turizmu


Pomoćnik ministra

dr. sc. Mate Car

Kontakt: tel: 01 4607 627, fax: 01 46 07 105, mirjana.vukovic@miz.hr

Administrativna tajinica
 
Marija Katušić, str. spec. oec.

Kontakt : tel: 01 4698 344, marija.katusic@miz.hr