Glavno tajništvo

Glavni tajnik ministarstva
Velibor Drakulić, dr. med.
 
Kontakt: tel. 01/4607‐509, 4677‐093, fax: 01/4677‐096, andreja.devcic@miz.hr
 
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Načelnik sektora
Mr.sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur
Kontakt: tel. 01/ 4607-549,  fax: 01/4677-008, e-mail: jasminka.katicbubas@miz.hr
 
SLUŽBA ZA NORMATIVNE POSLOVE
Voditelj službe
-
 
SLUŽBA ZA ZASTUPANJE I SURADNJU S PRAVOSUDNIM TIJELIMA
Voditelj službe
Hrvoje Tomljenović, dipl. iur.
Kontakt: tel. 01/ 4607-637, fax: 01/ 4677-008, e-mail: hrvoje.tomljenovic@miz.hr
 
SEKTOR ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
Načelnik sektora
Mladen Pavić, dipl. oec.
Kontakt: tel. 01/ 4607-551, fax: 01/ 4596-191, e-mail: mladen.pavic@miz.hr

SLUŽBA ZA ANALIZU, INFORMATIZACIJU I POBOLJŠAVANJE POSLOVNIH PROCESA
Voditelj službe
mr.sc. Hrvoje Belani, dipl.ing.el.
Kontakt: tel. 01/ 4607-535, fax: -, e-mail: hrvoje.belani@miz.hr
 
SLUŽBA ZA KORISNIČKU PODRŠKU
Voditelj službe
Mario Budimir, mag. ing. traff.
Kontakt: tel. 01/ 4698-401 fax: 01/ 4596-191, e-mail: mario.budimir@miz.hr
 
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, SLUŽBENIČKE ODNOSE I STRUČNE POSLOVE
Načelnik sektora
Zlata Kedžo, dipl. iur.
Kontakt: tel. 01/ 4559-230, fax: 01/ 4677-096, e-mail: zlata.kedzo@miz.hr
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
Voditelj službe
Ana Marija Ban, dipl. soc. rad.
Kontakt: tel. 01/ 4607-688, fax: 01/ 4698-358, e-mail: anamarija.ban@miz.hr
 
SLUŽBA ZA SLUŽBENIČKE ODNOSE I STRUČNE POSLOVE
Voditelj službe
Mira Antunović, dipl. polit.
Kontakt: tel. 01/ 4607-669, fax: 01/ 4698-358, e-mail: mira.antunovic@miz.hr
 
SEKTOR ZA UREDSKO POSLOVANJE I TEHNIČKE POSLOVE
Načelnik sektora
Milana Dragosavac, dipl. ing. prometa
Kontakt: tel. 01/ 4559-204, fax: 01/ 4698-489, e-mail: milana.dragosavac@miz.hr
 
SLUŽBA ZA UREDSKO POSLOVANJE
Voditelj službe
Ivana Ježek, dipl. oec. (po nalogu na drugom radnom mjestu)
Kontakt: tel. 01/ 4698-490, fax: 01/ 4677-096, e-mail: ivana.culo@miz.hr
 
SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE
Voditelj službe