Samostalna služba za unutarnju reviziju


Kontakt: 
Tel: 01 46 07 555, fax:01 46 77 076
e-mail: pisarnica@miz.hr


Voditelj službe
Dušan Mandac, dipl. oec.
Kontakt:  tel: 01 4607 635, fax:  01 4607 661, dusan.mandac@miz.hr
 
ODJEL ZA REVIZIJU POSLOVNIH SUSTAVA I EUROPSKIH FONDOVA
 
Voditelj odjela
-
 
 
 
ODJEL ZA REVIZIJU PROVOĐENJA SLUŽBENE KONTROLE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, HIGIJENE I SIGURNOSTI HRANE
 
 
Voditelj odjela
-