Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.

 • Specijalist neurokirurg
 • Rođen 13. prosinca 1964. godine u Splitu
 • Oženjen, otac dvoje djece
 

Obrazovanje

 • 2006. - doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije
 • 1989. - diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosječnom ocjenom 4,83
 • Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Jelsi

 
Profesionalna karijera

 • 2012. - izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje: kliničke medicinske znanosti/kirurgija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. - stekao naziv primarijus
 • 2011. - pročelnik Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu
 • 2010. - pročelnik Kliničke jedinice Operacijski blok Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu
 • 2008. - docent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje: kliničke medicinske znanosti/kirurgija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. - položio specijalistički ispit odličnom ocjenom te stekao naziv specijalista neurokirurga. Od tada radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice
 • 1992. - specijalizacija iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice
 • 1990.-1992. - znanstveni pripravnik u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice
 • 1990. - položio stručni ispit u Zavodu za zaštitu zdravlja Grada Zagreba nakon obaveznog pripravničkog staža u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice
 • od 1988. -  volontirao u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice
   

Politička karijera

 • 2018. - pomoćnik ministra zdravstva
 • Član Hrvatske demokratske zajednice
 

Znanstveni i stručni opus

 • Još kao student bavio se znanstveno-istraživačkim radom i objavio nekoliko radova.
 • „Presađivanje živčanog tkiva u liječenju bolesti i oštećenja središnjeg živčanog sustava“, 1987 - 1991, br. 1.08.05.02.08 Ministarstva znanosti i tehnologije RH;
 • „Transplantacijska neurokirurgija“,1991 - 1995, br. 3-01-217 Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
 • „Laserska endoneurokirurgija“, 1991 - 1995, br. 3-01-216 Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
 • Suradnik u znanstveno-istraživačkom projektu „Uloga gena signalnog puta WNT u neoplazijama čovjeka“, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, MB: 0108215, koji se provodi u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga pod vodstvom prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus.
 • Tijekom edukacije objavio veći broj članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama, te sudjelovao u radu niza domaćih i međunarodnih kongresa i tečajeva iz neurokirurgije i područja bliskim neurokirurgiji (neurologija, fizijatrija, kirurgija)
 • Tijekom stručnog usavršavanja u više navrata boravio u inozemnim neurokirurškim ustanovama u Marseju, Kopenhagenu, Gentu, Grazu, Londonu, Colmaru i Salzburgu.
 • Autor brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljeni u časopisima indeksiranim u: Current Contents - CC,  Science Citation Indeks - SCI, Embase, Medline; kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima indeksiranim u Current Contents – CC; znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u Excerpta Medica, Index Medicusu i Pub Med;
  u časopisima indeksiranim u Index Medicusu, Excerpta Medica i ostalim stručnim časopisima.
 • Sudjelovao u izradi nekoliko znanstvenih i stručnih knjiga.
   

Članstva

 • Dopredsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju
 • Član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje, Europskog neurokirurškog društva (EANS) i Svjetskog neurokirurškog društva (WANS)
 

Ostalo

 • Stalni sudski vještak iz područja medicine - neurokirurgije