Uprava za sanitarnu inspekciju

Pomoćnica ministra
prim. Vera Katalinić – Janković, dr. med.
Kontakt:  tel: 01 4607 622, fax: 01 4607 631
 
Administrativni tajnik
Ružica Benčić, maturant gimnazije
Kontakt:  tel: 01 4607 622, fax: 01 4607 631, ruzica.bencic@miz.hr
 
SEKTOR DRŽAVNE  SANITARNE INSPEKCIJE ZA EKOLOGIJU I PRAVNU PODRŠKU
 
Načelnik sektora
Katica Boban, univ. spec. techn. aliment
Kontakt:  tel: 01 4607 565, fax: 01 4607 631, katica.boban@miz.hr
 
SLUŽBA ZA EKOLOGIJU
 
Voditelj službe
Dubravka Marija Kreković, dipl. ing. preh. tehn
Kontakt:  tel: 01 4596 156, fax: 01 4698 484, dubravkamarija.krekovic@miz.hr
 
ODJEL ZA PREDMETE OPĆE UPORABE I ZAŠTITU OD BUKE
Voditeljica Odjela
Anđa Puljiz, dipl.sanit.ing.
Kontakt: tel: 01 4596 173 , fax: 01 4607 631 ,andapuljiz@miz.hr

ODJEL ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
Voditelj Odjela
Zdenko Pavković, dipl .ing. tehnol.
Kontakt:  tel: 01 4607-697, fax: 01 4607-631, zdenko.pavkovic@miz.hr
 
ODJEL ZA KEMIKALIJE I BIOCIDNE PROIZVODE
Voditeljica odjela
mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing.
Kontakt:  tel: 01 4607-619, fax: 01 4698-484, ivana.vrhovacfilipovic@miz.hr
 
 
SLUŽBA ZA PRAVNU PODRŠKU
 
Voditelj službe
Bojan Vidović, dipl. iur.
Kontakt:  tel: 01 4607 644, fax: 01 4607 631, vidovic.bojan@miz.hr

SEKTOR DRŽAVNE  SANITARNE INSPEKCIJE ZA HRANU I EPIDEMIOLOGIJU
 
Načelnik sektora
Ana Marija Crnić, dipl. ing.
Kontakt:  tel: 01 4698 306, fax: 01 4607 631, anamarija.crnic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA SIGURNOST HRANE I VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
 
Voditelj službe
Ružica Vazdar, dipl. ing. preh. tehn
Kontakt:  tel: 01 4607 566, fax: 01 4698 377, ruzica.vazdar@miz.hr
                                                       
ODJEL ZA POSEBNE KATEGORIJE HRANE
Voditeljica odjela
Marija Pašalić, dipl .ing. bioteh.                                     
Kontakt:  tel: 01 4698-493, fax: 01 4698-377, marija.pasalic@miz.hr
 
ODJEL ZA PREHRANU, PLANIRANJE I FINANCIRANJE SLUŽBENIH KONTROLA
Voditeljica odjela
Romana Franić, dipl. ing. preh. teh.
Kontakt:  tel: 01 4596-154, fax: 01 4698-377, romana.franic@miz.hr
 
ODJEL ZA POLITIKU SIGURNOSTI HRANE I VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
Voditeljica Odjela
Kristina Vuljanić, dipl. ing. preh. teh.
Kontakt:  tel: 01 4607-597, fax: 01 4698-377, kristina.vuljanic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME
 
Voditelj službe
Valentina Zoretić Rubes, dipl. ing. preh. tehn.
Kontakt:  tel: 01 4596 108, fax: 01 4607 631, valentina.zoretic-rubes@miz.hr
 
ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU
-
ODJEL ZA GENETESKI MODIFICIRANE ORGANIZME
Voditeljica odjela
Katica Mršić, dipl. ing. preh. tehn.
Kontakt:  tel: 01 4607 643, fax: -, katica.mrsic@miz.hr
 
SEKTOR GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE
 
Načelnik sektora
Tomo Pavić, dr. med.
Kontakt:  tel: 01 4607699, fax: 01 4596 196, tomo.pavic@miz.hr
 
 
 
SLUŽBA ZA KONTINENTALNU HRVATSKU
 
Voditelj službe
Marko Markušić, dipl. san. ing.
Kontakt:  tel: 01 3643 703, fax: 01 3644 374, marko.markusic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA JADRANSKU HRVATSKU
 
Voditelj službe
mr. sc. Koraljka Knezić dipl. ing. preh. teh.
Kontakt:  tel: 051/372 289, fax: 051/377 101, koraljka.knezic@miz.hr
 
SEKTOR ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE
 
Načelnik sektora
mr. sc. Romana Mrković, prof.
Kontakt:  tel: 01 4607 553, fax: 01 4607 631, romana.mrkovic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA SREDIŠNJU HRVATSKU
 
Voditelj službe
Lidija Ovčarić, dipl. ing. preh. tehn.
Kontakt:  tel: 049/300 515, fax:  049/300 588, lidija.ovcaric@miz.hr
 
 
 
 
SLUŽBA ZA SJEVEROZAPADNU HRVATSKU
 
Voditelj službe
Zlatko Filipović, dipl. san. ing
Kontakt:  tel: 048/625 399, fax:  048/ 639 691, zlatko.filipovic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA ISTOČNU HRVATSKU
 
Voditelj službe
Marinko Kozina, dipl. ing. preh. tehn
Kontakt:  tel: 032/333 501, fax:  032/348 142, marinko.kozina@miz.hr
 
SLUŽBA ZA ISTRU I PRIMORJE
 
Voditelj službe
Stipo Karaula, dr. med.
Kontakt:  tel: 051/298 769, fax: 051/354 283, stipo.karaula@miz.hr
 
SLUŽBA ZA SJEVERNU DALMACIJU 
 
Voditelj službe
Marijana Brajčić, dipl. ing. preh. teh.
Kontakt:  tel: 023/312-221, marijana.brajcic@miz.hr
 
  
SLUŽBA ZA JUŽNU DALMACIJU
 
Voditelj službe
Marinko Zeljko, dipl. san. ing.
Kontakt:  tel: 021/490 038, fax: 021/490 034, marinko.zeljko@miz.hr
 
SLUŽBA ZA GRAD ZAGREB
 
Voditelj službe
mr. sc. Marija Ćelić, dipl. ing.
Kontakt:  tel: 01 4698 442, fax: 01 4596 195, marija.celic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA PLANIRANJE I KOORDINACIJU RADA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE
 
Voditelj službe
Robert Kober, dipl. san. ing
Kontakt:  tel: 01 4697 435, fax: 01 4595 195, robert.kober@miz.hr