Međunarodni dan osviještenosti o buci

Međunarodni dan osviještenosti o buci (“International Noise Awareness Day” - INAD), svake se godine, diljem svijeta, obilježava zadnje srijede u mjesecu travnju i ima za cilj upoznati javnost s važnošću svakodnevne zaštite od buke kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

Europska akustička asocijacija (EAA), kao krovna udruga akustičkih društava u Europi, i Hrvatsko akustičko društvo (HAD) kao njezin član, ove se godine intenzivno uključila u aktivnosti vezane uz obilježavanje INAD 2017., koji se ove godine održava dana 26. travnja 2017. i koja je na svojim Internet stranicama https://euracoustics.org/INAD2017/objavila sve informacije o događajima povezanim s obilježavanjem INAD 2017.

Upravni odbor EAA INAD 2017, u koordinaciji s nacionalnim predstavnicima za INAD 2017., pokreće natjecanje za učenike svih europskih škola, a koje je usmjereno podizanju svijesti o zvucima i buci koji karakteriziraju krajobraze i zvučne okoliše u cijeloj Europi.

Detaljne informacije kako sudjelovati u natjecanju za učenike iz Republike Hrvatske nalaze se u dokumentu na internet stranici Hrvatskog akustičkog društva (HAD): http://www.akustika.hr/had/obavjesti?@=2juii#news_42023
 
 
 
UTJECAJ BUKE NA ZDRAVLJE LJUDI
 
O utjecaju buke na zdravlje ljudi i posljedicama izlaganja buci napisana su brojna istraživanja, no svima je zajedničko - osim što može uzrokovati oštećenje sluha, buka stvara i stanje stresa.

Buka na čovjeka djeluje izravno i neizravno, izazivajući umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, koncentraciju, odmor i san.
Osjetljivost na buku je individualna te ovisno o razini i frekvenciji buke, kao i dužini izloženosti, buka može izazvati blage i prolazne smetnje, ali i trajna oštećenja.

Izloženost intenzivnoj buci ima izravan utjecaj na zdravlje ljudi odnosno izravno uzrokuje oštećenje sluha, dok neizravno buka utječe na zdravlje mnogih organa i tjelesnih sustava kao što su živčani i krvožilni sustav, probavni te hormonski sustav, a može dovesti i do metaboličkih te endokrinoloških poremećaja.
 
Buka negativno utječe na svakodnevne aktivnosti ljudi, sporazumijevanje, učenje, slušanje, koncentraciju i druge mentalne aktivnosti. Izaziva neraspoloženje, razdražljivost, nemir, smetnje mentalnog zdravlja i ponašanja, umor i nesanicu. Buka općenito narušava kvalitetu života i zdravlja. Kada je riječ o utjecaju okoliša na zdravlje, buka se po svojim štetnim posljedicama nalazi odmah iza zagađenja zraka.
  
Direktiva 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša i Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) predstavljaju instrumente koji osiguravaju adekvatnu zaštitu stanovništva od štetnih utjecaja buke, a također imaju i snažan utjecaj na informiranje javnosti o buci okoliša.

Preventivne mjere za zaštitu zdravlja od prekomjerne izloženosti buci su mjerenje intenziteta buke, primjena suvremene tehnologije u svim infrastrukturnim sektorima, izrada strateških karata i akcijskih planova kao i provođenje raznih zakonskih mjera. Cilj navedenih mjera je sprečavanje ili smanjivanje štetnih učinaka na zdravlje ljudi.

Monitoring, istraživanje i edukacije mjere su koje su nužne kako bi se što učinkovitije i svjesnije upravljalo bukom okoliša, kontinuirano informiralo javnost o štetnosti izlaganju prekomjernoj razini buke te upućivalo na rizike po zdravlje uslijed pretjeranog izlaganja buci.