Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

 • Slika /2019 Slike/logo hr pres.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska je predsjedala  Vijećem Europske unije. Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska je vodila rad Vijeća, gradeći suradnju i dogovor među državama članicama u duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.

Prioriteti hrvatskog predsjedništva rukovodili su se sloganom Snažna Europa u svijetu punom izazova, koji je bio usmjeren na četiri glavna prioriteta:

 
 • Europa koja se razvija
 • Europa koja spaja
 • Europa koja štiti
 • Utjecajna Europa.
 


Kronologija priprema i predsjedanja Vijećem EU
 
Ministarstvo zdravstva intenzivno je započelo s pripremama za HRPRES 2020  2017. godine  izradom Akcijskog plana, a u travnju 2018. godine su s ciljem pravodobne i kvalitetne pripreme predsjedanja osnovana dva povjerenstva: (i) Povjerenstvo za pripremu i provedbu HR PRES 2020 na strateškoj razini, te (ii) Povjerenstvo za pripremu i provedbu HR PRES na stručno-operativnoj razini. Imenovani članovi povjerenstva su uz predstavnike Ministarstva zdravstva i predstavnici suradnih ustanova: Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Agencije za lijekove i medicinske proizvode, te Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Rezultati prvog sastanka iz travnja 2018. godine ishodili su identifikaciji inicijalnih prioriteta HR PRES-a u području zdravstva. Tijekom proljeća 2018. godine održane su interne prezentacije za predstavnike svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva zdravstva  kako bi se sve zaposlenike upoznalo s opsegom aktivnosti koje podrazumijeva preuzimanje predsjedanja.
U rujnu 2018. godine održan je prvi sastanak između predstavnika Ministarstva zdravstva i nadležnih stručnih službi Glavnog tajništva Vijeća i Glavne uprave za zdravstvo i sigurnost hrane Europske komisije. Izaslanstvo Ministarstva zdravstva predvodio je EU koordinator, a s ciljem ostvarivanja prvog kontakta s nadležnim kolegama i predstavljanja inicijalnih razmišljanja vezano uz prioritete i program HR PRES-a. Tijekom jeseni 2018. godine, resorni predstavnik Ministarstva zdravstva  u Stalnom predstavništvu RH pri EU održavao je bilateralne neformalne razgovore s resornim predstavnicima drugih država članica, kako bi se iste upoznalo s inicijalnim razmišljanjima Ministarstva za HR PRES.
Krajem 2018. godine i tijekom 2019. godine službenici Ministarstva zdravstva sudjelovali su na obuci za HR PRES u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u područjima institucionalno proceduralnih pitanja, jezičnog usavršavanja, unaprjeđenja posebnih vještina (pregovaranje, priprema i vođenje sastanaka, komuniciranje i prezentiranje), te studijskim putovanjima. Do početka HR PRES sveukupno 32 službenika  Ministarstva zdravstva sudjelovalo je na 87 radionica.
U prvom kvartalu 2019. godine određeni su službenici Ministarstva zdravstva
 i suradnih ustanova koji su zaduženi za pripremu i obradu pojedinog prioritetnog područja HR PRES-a iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, te je u tu svrhu osnovano sveukupno 8 operativnih timova po područjima i relevantnim sastancima: (i) cjeloživotna zdravstvena zaštita s naglaskom na starenje; (ii) tjedan e-Zdravstva; (iii) darivanje i presađivanje organa – konferencija na visokoj razini; (iv) zajednički sastanak glavnih voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine (CMO-CNO-CDO); (v) suzbijanje zlouporabe droga; (vi) neformalni sastanak ministara zdravstva Vijeća EU; (vii) odnosi s javnošću; (viii) suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. U svibnju 2019. godine održana je zajednička uvodna radionica sa svim operativnim timovima kako bi se dogovorio ujednačen pristup i utvrdili koraci za daljnje aktivnosti.
Tijekom 2019. godine predstavnici Samostalnog sektora sudjelovali su na 10 sastanaka Međuresornog koordinacijskog Vijeća u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, na kojima su se usklađivala sva pitanja vezano uz HR PRES.
U prosincu 2019. godine donesena je Odluka o imenovanju predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova stručnih timova Radnih skupina Vijeća Europske unije iz nadležnosti zdravstva, koja obuhvaća sveukupno 11 radnih skupina Vijeća.
U prosincu 2019. godine Vlada RH prihvatila je program Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, a identificirani prioriteti u području zdravstva su:
 1. Polazeći od vlastitih pozitivnih iskustava u području darivanja organa Ministarstvo zdravstva će uložiti posebne napore kako bi se istražile mogućnosti tješnje suradnje između država članica i njezina daljnjeg unapređenja.
 2. U sklopu dostizanja ciljeva održivog razvoja na području zdravstva, Ministarstvo zdravstva će poticati rasprave o cjeloživotnoj zdravstvenoj skrbi. Suočeni s teretom starenja populacije i povećanom pojavnošću kroničnih nezaraznih bolesti, želi se potaknuti učinkovitije korištenje dostupnih rješenja u zdravstvu.
 3. Za vrijeme predsjedanja Vijećem EU nastavit će se raditi na usuglašavanju Uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija kojom se želi odgovoriti na rastuću potrebu analize učinaka novih lijekova i zdravstvenih tehnologija na razini EU.
 
Rezultati i postignuća Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU
 
I. Fizički sastanci organizirani na temu COVID-19
 • 7. veljače: videokonferencija na visokoj razini u organizaciji HR PRES-a, održana prvi put u povijesti Vijeća EU, kao odgovor na pojavnost COVIDa-19 u EU i priprema za izvanredno Vijeće EPSCO (zdravstvo). Tijekom prethodnog, Finskog predsjedanja, Glavno tajništvo Vijeća započelo je testiranja sustava video-konferencija na razini radnih skupina, ali nisu uspjeli povezati više od 14 država članica (DČ) istovremeno. Stoga je događaj 7. veljače i činjenica da  je bilo povezano 22 država članica EU, 17 video-vezom i 5 telefonskom vezom, bio izuzetno hrabar potez i  veliki uspjeh, bez obzira na krizu koja je uslijedila. Navedena video-konferencija kasnije se pokazala kao vizionarski potez, posebno jer je organizirana u području zdravstva koje je bilo prvo područje koje je zahvatila kriza izazvana pojavom COVID-19.
 • 13. veljače održan je izvanredni sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) u formatu ministara zdravstva. Na sastanku je sudjelovao rekordan broj ministara ikada zabilježen u formaciji EPSCO (zdravstvo) - 23. Na sastanku su  usvojeni Zaključci Vijeća o COVID-19, kojima se DČ potiču na jačanje suradnje i koordinacije u poduzimanju mjera za sprječavanje širenja COVIDa-19. Isti su dogovoreni u 4 dana (organiziran je samo jedan poludnevni sastanak RS za javno zdravstvo, 3 otvorena piranja dogovorena su na sastanku CRP I, dok je jedna odredba dogovarana za vrijeme trajanja Vijeća na marginama rasprave) što samo po sebi ukazuje na visoki stupanj svijesti Vijeća o ozbiljnosti prijetnje i brzu reakciju HR PRES u prepoznavanju kriznog trenutka.
 • 6. ožujka sazvano je još jedno izvanredno EPSCO Vijeće (zdravstvo). Na ovom sastanku je ponovno sudjelovao rekordan broj ministara – 26, a to je ujedno bio i posljednji sastanak Vijeća prije uvođenja derogacija o poslovniku Vijeća kojom su otkazani svi sastanci Vijeća kao mjera sprječavanja širenja COVIDa-19. S obzirom da se u tom trenutku virus već počeo širiti Europom, ministri su raspravljali o uspostavi mjera za ublažavanje utjecaja COVID-19 na DČ EU. HR PRES je zaključio sastanak sažetkom koji je nastavno na navedeni sastanak postao instrument za sveobuhvatno zaključivanje ministarskih (video) sastanaka tijekom HR PRES.
 
II. Videokonferencije
 
 • 12. ožujka, nepunih tjedan dana nakon izvanrednog EPSCO Vijeća, HR PRES u suradnji s Europskom komisijom (EK) organizirao je neformalnu videokonferenciju ministara nadležnih za zdravstvo, kako bi se na sveobuhvatan način razmotrile poduzete mjere i planovi za daljnje aktivnosti s ciljem sprječavanja širenja virusa. Sastanku su prisustvovale države EFTA-e.
 • 15. travnja održana je neformalna videokonferencija ministara nadležnih za zdravstvo na kojoj su ministri zdravstva započeli raspravu o mogućnostima i rizicima vezano uz popuštanje mjera na snazi slijedom širenja COVID-19. Sastanak je ujedno bio i prva prilika da se na ministarskoj razini raspravi o Zajedničkom Europskom planu za ukidanje mjera ograničavanja širenja bolesti COVID-19. HR PRES na kraju sastanka objavio je sažetak. Sastanku su prisustvovale države EFTA-e.
 • 12. svibnja organizirana je neformalna videokonferencija ministara nadležnih za zdravstvo koja je zamijenila neformalni EPSCO sastanak. HR PRES je zadržao jednu od dvije teme inicijalno planirane za raspravu – pristup lijekovima s naglaskom na nestašicu lijekova. Naime, ova je tema dobila dodatno na aktualnosti izbijanjem COVIDa-19, kada su na unutarnjem tržištu EU zabilježeni nedostaci i potreba za ograničavanjem uporabe pojedinih lijekova potrebnih za liječenje COVID-19 zbog ovisnosti EU o uvozu djelatne tvari za lijekove i lijekova iz trećih država. Uvoz lijekova je u vrijeme pandemije otežan zbog prekida lanaca opskrbe te povećanja potražnje na globalnom tržištu lijekova. Rasprava je istovremeno pružila mogućnost inicijalnog doprinosa političke razine za izradu Farmaceutske strategije za Europu čiju objavu EK planira krajem 2020. godine. Sastanku su prisustvovale države EFTA-e.
 • 12. lipnja održana je neformalna videokonferencija ministara nadležnih za zdravstvo koja je zamijenila formalni sastanak EPSCO Vijeća koji se trebao održati istoga dana. Na sastanku su ministri dali političke smjernice vezano uz strateške prioritete u području zdravstva na razini EU, a u kontekstu  novopredloženog, 4. po redu Programa za zdravstvo, koji donosi znatno veće mogućnosti financiranja u području zdravstva.
 
 
 
III. Ostale teme iz područja zdravstva
 
Fizički sastanci
 • 10. veljače održan je 2. sastanak Neformalne radne skupine za globalno zdravstvo (HR doprinos inicijativi 7 konsekutivnih predsjedništava čiji je cilj jačanje uloge EU u području zdravstva na globalnoj razini). Na sastanku je učinjen pregled dosad poduzetih aktivnosti, a raspravljalo se o potrebi uključivanja predstavnika civilnih društava i međunarodnih (ne-vladinih) organizacija kako bi se na sveobuhvatan način pristupilo razvoju aktivnosti u području globalnog zdravstva.
 • 11. veljače je održan sastanak Radne skupine Vijeća za javno zdravstvo na visokoj razini na kojoj se raspravljalo o izazovima starenja (jedan od prioriteta HR PRES u području zdravstva) gdje je naglasak bio postavljen na razmjenu dobrih praksi koje postoje u zdravstvenim sustavima DČ vezano uz suočavanje s izazovima starenja stanovništva, a kako bi se pružile mogućnosti multipliciranja dobrih rezultata. Također se na sastanku  razgovaralo o ulozi EU na globalnoj razini u području zdravstva, te je istaknuta potreba jačanja EU kao globalnog aktera na međunarodnoj razini.
 • 3.-4. ožujka (Zagreb): Zajednički sastanak Glavnih voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine (CMO-CNO-CDO) – tehnički sastanak obuhvatio je raspravu u više područja zdravstvene struke; izazovima u području starenja, zdravstvenom turizmu, te o posebnoj ulozi sestrinstva u zdravstvenom sustavu. Održana je i izložba/revija o povijesti dizajna uniformi medicinskih sestara, čime je prigodno obilježena Međunarodna godina sestrinstva (2020.). Međunarodni dan sestrinstva (12.05.) obilježen je i na video-konferenciji ministara nadležnih za zdravstvo koja je održana na taj dan.
 
IV. Zakonodavni i ne-zakonodavni akti tijekom HR PRES-a:
 1. Zaključci Vijeća o COVID19usvojeni 13. veljače
 2. Izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima i izmjeni Direktive 2001/83/EC br. 178/2002 i Uredbe (EZ) 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZusvojeno 24. travnja. Ovaj akt donesen je u skraćenom postupku, a kako bi se omogućilo jednostavniji postupak stavljanje na tržište medicinskih proizvoda koji su bili potrebni za odgovoriti na izazove borbe protiv COVID-19. Nastavno na objavu prijedloga akta, HR PRES je proveo intenzivne neformalne konzultacije na tehničkoj razini kako bi se dogovorila pozicija Vijeća. Nastavno na konzultacije, Odbor stalnih predstavnika (COREPER) je usvojio mandat za trijalog s 3 tehničke izmjene u dokumentu, a EK je objavila izjavu o produljenju odobrenja prijavljenih tijela u vrijeme trajanja COVID-19 krize, a sve do novog datuma stupanja na snagu Uredbe. U pisanoj proceduri EP je prihvatio izmjene predložene od strane Vijeća i dokument je usvojen u postupku koji je sveukupno trajao  21 dan.
 3. Zaključci Vijeća kao odgovor na tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 21/2019: „Pronalaženje rješenja za antimikrobnu rezistenciju: postignut je napredak u veterinarskom sektoru, no ta je prijetnja zdravlju i dalje izazov za EU“usvojeni pisanom procedurom 24. lipnja
 4. Prijedlog Uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (HTA) - HR PRES nastavio je rad na ovom aktu, međutim nastavno  na izbijanje krize vezane uz COVID-19 i činjenicu da su stručnjaci koji rade na ovoj problematici u DČ bili izravno angažirani u borbi protiv COVID-19, Predsjedništvo je prilagodilo planove rada na dokumentu. Izvješće u kojem se navode aktivnosti provedene do 9. ožujka 2020. tj. do kada je HR PRES bilo u mogućnosti na aktu aktivno raditi predstavljeno je na sastanku Odbora stalnih predstavnika (COREPER) 17. lipnja.
 5. Prijedlog Uredbe o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021.-2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2017 (program „EU za zdravlje“) – HR PRES je na ovu temu, uz videokonferenciju ministara organiziralo dva sastanka Radne skupine za javno zdravstvo Vijeća na kojem je EK predstavila prijedlog Uredbe te su održane prve razmjene mišljenja na ovu temu.
 6. Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi kliničkih ispitivanja i nabave lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski  modificirane organizme ili se od njih sastoje – EK je prijedlog Uredbe objavila 17. lipnja, te je HR PRES održalo video-sastanak Radne skupine za lijekove i medicinske proizvode na kojem je EK predstavila prijedlog i održana je prva razmjena mišljenja na ovu temu.
 
V. Koordinacija HRPRES 2020 u Stalnoj misiji RH pri UN u Ženevi
 
Tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije (EU) Hrvatska je predsjedala i koordinacijom država članica EU vezano uz suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u Ženevi, Švicarska. Očekivanja i zadaće države koja predsjeda Vijećem EU u kontekstu zdravstva i praćenja SZO u Ženevi standardno su velika. Međutim, pojavom pandemije COVID-19 ista su, kao i same aktivnosti uvelike bila povećana.
Nakon zasjedanja Izvršnog odbora SZO u Ženevi u veljači 2020. godine, Opća skupština SZO održana je 18. i 19. svibnja 2020. godine u virtualnom obliku, sa samo jednom točkom dnevnog reda pod nazivom “Rezolucija o odgovoru na COVID-19”, dok će se o svim preostalim točkama raspravljati na drugom dijelu Opće skupštine čije je održavanje predviđeno za studeni 2020. godine.
Opća skupština SZO je usvojila Rezoluciju o odgovoru na COVID-19 čije donošenje predstavlja velik uspjeh za međunarodnu zajednicu i prije svega Europsku uniju EU koja je njen glavni sponzor. Rezolucija je je ostvarila svoj ključni cilj: ukazivanje na važnost solidarnosti i zajedničkog angažiranja međunarodne zajednice u borbi protiv pandemije COVID-19.
Od početka procesa izrade pa do usvajanja Rezolucije Hrvatska je aktivno sudjelovala u radu mini draft grupe sa SZO EU delegacijom, Finskom i Njemačkom te u daljnjem usklađivanju s drugim državama članicama SZO.
Na početku Opće skupštine Svjetske zdravstvene organizacije Hrvatskoj je pripala čast da se u grupi regionalnih govornika obrati skupu svojom izjavom ispred EU i država članica. Izjava je, kao i Rezolucija o odgovoru na COVID-19, svojim sadržajem uključivala sve bitne stavke zajedničkog stava i usklađenih aktivnosti EU i DČ u svezi COVID-19 pandemije: priznanje zdravstvenim radnicima i svima na prvoj linije borbe, posebice ženskog roda; podrška vodećoj ulozi SZO i UN; solidarnosti; multilateralizmu, održavanju esencijalnih zdravstvenih servisa za vrijeme pandemije; EU pomoći u financiranju; istovrijednom pravu svih na medicinski tretman, terapeutike i vakcinu te transparentnoj evaluaciji svega učinjenog tijekom borbe protiv COVID19 pandemije.
Tijekom predsjedanja RH Vijećem EU, zajedničkom koordinacijom i prijedlogom Rezolucije o odgovoru na COVID-19, EU i države članice su prije svega pokazali svoju ujedinjenost. Potaknuvši jedinstvenu međunarodnu suradnju svih ljudi svijeta, EU se prezentirala kao važan svjetski akter u ovom zahtjevnom razdoblju za čovječanstvo. Istovremeno, EU je prisvojila kredibilitet glavnog medijatora u novoj geopolitičkoj sferi tenzija između SAD-a i Kine, te drugih svjetskih sila.
SMRH pri UN u Ženevi je na kraju predsjedanja uspješno održala hrvatski „Retreat“ sastanak s prijenosom uloge predsjedanja Njemačkoj.
 
Zaključno
 
Sveukupno, tijekom šestomjesečnog razdoblja HR PRES-a održana su dva izvanredna fizička sastanka Vijeća, pet videokonferencija na visokoj/ministarskoj razini. Održano je šest fizičkih sastanaka radnih skupina iz područja zdravstva, te četiri neformalna video-sastanka radnih skupina Vijeća, jedanaest pripremnih sastanaka Vijeća za područje droga te osam za područje kemikalija. Usvojena su tri akta, od kojih je jedan zakonodavni i dva ne-zakonodavna.
 
Rad HR PRES u području zdravstva pokazuje pravovremenu reakciju, odnosno poduzimanje aktivnosti vezano uz odgovor na pojavu, širenje i ublažavanje posljedica COVID-19 na zdravlje ljudi i zdravstvene sustave DČ EU. Važno je u tom kontekstu primijetiti da je HR PRES prilagodio ciljeve predsjedanja kako bi se fokusirao na krizu, te da su ministri nadležni za zdravstvo prvi raspravljali iduću fazu u borbi protiv COVID-19, što se pokazalo ispravnim postupanjem, s obzirom da se radilo o zdravstvenoj krizi te da je uspostava normalnog života u DČ ovisna o epidemiološkoj slici.
 
S obzirom na pojavnost COVIDa-19, HR PRES je moralo otkazati održavanje tri događaja iz područja zdravstva na visokoj razini u Zagrebu, te sastanak EPSCO Vijeća u Luxembourgu, no imajući u vidu da su tijekom HR PRES-a održana dva izvanredna sastanka EPSCO Vijeća i čak pet videokonferencija na visokoj/ministarskoj razini, te da su usvojena dva ne-zakonodavna akta i jedan zakonodavni, čime se utrostručio planirani opseg aktivnosti HR PRES-a u području zdravstva, HR PRES je u području zdravstva pokazalo značajan uspjeh.