Najave

Program suradnje između Zajednice latinoameričkih i karipskih država i EU na području politike droga (COPOLAD II Završna Konferencija)
 • Vrijeme
1.4.-2.4.2020 
 
 • Organizator
Ministarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Konferencija
 
 • Lokacija
Hotel Westin Zagreb, Ulica Izidora Kršnjavog 1, Zagreb
U okviru Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije organizirat će se EU - CELAC sastanak na visokoj razini (HLM) u sklopu završne konferencije COPOLAD II Projekta, a koja će se održati dan prije. Sastanak će se održati 2. i 3. travnja 2020. u Zagrebu.

Opći cilj EU - CELAC HLM-a je pridonijeti i ojačati regionalni politički dijalog, uspostavljen između 33 države i regije. Navedeni sastanak organizira se svake dvije godine s ciljem otvaranja specifičnih tematskih rasprava i predstavljanja inicijativa, kao i razvoja zajedničkih mehanizama koordinacije i suradnje među državama u vezi sa svjetskim problemom droga. CELAC i EU kontinuirano unaprjeđuju svoje bi-regionalno partnerstvo, a njihovi odnosi temelje se na dvogodišnjim skupovima, redovitim sastancima visokih dužnosnika i posebnim tematskim dijalozima i inicijativama, uključujući mehanizam suradnje i koordinacije na području droga.

Tijekom sastanka održati će se tematske rasprave kako slijedi: utjecaj 63. zasjedanja CND-a i razmjena stajališta o predstojećim relevantnim multilateralnim sastancima - identifikacija zajedničkog interesa i mogućnosti suradnje; prikaz stanja droga i razvoj politika u zemljama EU i CELAC-a - usmjerenost na proizvodnju i promet kokaina; tematska rasprava: smanjenje potražnje - pravni okvir i strategije kao odgovor na potražnju za ilegalnim drogama; tematska rasprava: smanjenje ponude; politička suradnja i programi EU-CELAC-a i završetak prezentiranja i usvajanja Godišnjeg izvještaja i Zagrebačkog završnog dokumenta.
Gore spomenutim sastancima prisustvovat će visoki dužnosnici, tj. delegacije država članica Europske unije, predstavnici latinoameričkih i karipskih zemalja i predstavnici institucija Europske unije (Glavno tajništvo Vijeća Europske unije, Europska komisija, EASS, EUROPOL, Pravna služba, EMCDDA).
Koordinacija i mehanizmi suradnje na području droga EU i zajednice latinoameričkih i karipskih država (EU - CELAC)
 • Vrijeme
2.4.-3.4.2020.
 
 • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Sastanak
 
 • Lokacija
Šubićeva poslovna zgrada, Šubićeva 29, Zagreb
Zajednički sastanak Glavnih voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine
 • Vrijeme
3.3.-4.3.2020 
 
 • Organizator
Ministarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Sastanak
 
 • Lokacija
Šubićeva poslovna zgrada, Šubićeva ulica 29, ZagrebZajednički sastanak Glavnih voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine održat će se u Zagrebu, 03. i 04. ožujka 2020. godine kao dio službenog programa Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Središnja tema sastanka je cjeloživotna zdravstvena skrb odnosno zdravo starenje populacije.    
 
Na sastanku se očekuje sudjelovanje imenovanih glavnih voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine država članica Europske unije. Temu zdravog starenja populacije obraditi će sve tri profesija s obzirom na problematiku s kojom se susreću u svom svakodnevnu radu, a glavni naglasak će biti na kvaliteti života, adekvatnom pružanju zdravstvene zaštite i skrbi, prevenciji bolesti, multidisciplinarnosti te zajedničkim intervencijama svih profesija na sve tri razine zdravstvene zaštite.  
 
Tijekom sastanka održat će se predavanja iz područja gerontologije i zdravstvenog turizma te će se organizirati radionice na temu mentalnog zdravlja starijih osoba, komunikacije sa starijim osobama i uspješnom starenju kroz oralno zdravlje. Sudionici sastanka će imati priliku diskutirati i donijeti zajedničke zaključke nakon sljedećih predavanja: Optimalna podjela skrbi u zaštiti osoba starije dobi; Personalizirana medicina: budućnost zdravstva; Starenje, zbog čega bismo trebali biti zabrinuti?; Kvaliteta života starijih osoba u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi; Mentalno zdravlje starijih osoba;  Komunikacija sa starijim osobama; Uspješno starenje kroz oralno zdravlje; 2020. - godina medicinskih sestara; Razvoj europskog centra izvrsnosti (CoE) za kontinuirani profesionalni razvoj; Uloga patronažne sestre u skrbi za starije osobe; Medicina spavanja i starenje; Starenje i središnji živčani sustav; Prevencija i liječenje neurodegenerativnih bolesti; Elektrostimulacija u bolesnika starije životne dobi; Zdravstveni turizam - Izazovi u rehabilitaciji pacijenata starije životne dobi; Personalizirana kardiološka rehabilitacija; Prošlost, sadašnjost i budućnost medicinskog turizma.
Konferencija na visokoj razini o presađivanju i darivanju organa
 • Vrijeme
16.3. - 17.3.2020. 
 
 • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Konferencija
 
 • Lokacija
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Darivanje i presađivanje organa jedan je od prioriteta Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja zdravstva. Konferencijom na visokoj razini Hrvatska šalje poziv za novim, sinergijskim pristupom na razini Europske Unije, s ciljem da se ukaže na postojeće nejednakosti u dostupnosti metoda transplantacijskog liječenja, prepoznaju područja dobre EU prakse i osnaže mehanizmi za brži i učinkovitiji prijenos znanja, razmjenu dobre prakse između država članica, zajedničko djelovanje i širu međudržavnu suradnju, kako bismo uspješno odgovorili na izazove u ovom području javnog zdravstva.

Zahvaljujući jedinstvenom organizacijskom modelu i visokim etičkim i stručnim standardima,  Hrvatska je jedna od vodećih država u svijetu u području darivanja i presađivanja organa.  Današnji rezultati kruna su dugogodišnjih napora i sustavnog ulaganja utemeljenih na jednoznačnom opredjeljenju struke i zdravstvene politike o transplantacijskom programu kao nacionalnom, javnozdravstvenom interesu Republike Hrvatske.
S obzirom na važnost vrlo složenog područja darivanja i presađivanja organa te iznimnu uspješnost hrvatskog modela transplantacijskog sustava, Hrvatska želi preuzeti snažno vodstvo nad zajedničkim političkim opredjeljenjem zemalja EU koje se suočavaju s brojnim izazovima u području darivanja i presađivanja organa i novim mogućnostima u poboljšanju skrbi i zdravlja pacijenata.
Ministarska konferencija na temu darivanja i presađivanja organa  uključit će ministre zdravstva  EU zemalja i predstavnike odnosno kreatore nacionalnih politika kako bi:
 • pružili političku potporu i osigurali snažnu predanost daljnjem razvoju i jačanju provedbe uspješnih programa za darivanje i transplantaciju organa te uvođenje takovih modela programa tamo gdje ne postoje, temeljem preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Madrid Resolution), Istanbulske deklaracije, EU standarda kvalitete i sigurnosti te Akcijskog plana EU-a o darivanju i presađivanju organa
 • razmijenili iskustva te raspravili različite pristupe vezano za povećanje dostupnosti organa za presađivanje te dostupnosti liječenja presađivanjem organa
 • identificirali nove izazove i prioritete zajedničkog djelovanja u ovom području javnog zdravlja te odabrali preporučljive smjerove i modele daljnjeg razvoja.

 
Tjedan e-zdravstva
 • Vrijeme
15.4.-17.4.2020.
 
 • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Sastanak
 
 • Lokacija
RovinjDjelotvorni podaci ključ su uspjeha zdravstvenih sustava uz korištenje inovativnih, digitalnih tehnologija, a europsko upravljanje zdravstvenim podacima treba osigurati kvalitetne, dobro strukturirane, standardizirane i sigurne podatke kao osnovu za daljnji razvoj zdravstvenih usluga i postizanje društvene solidarnosti.

Tjedan e-zdravstva (e-Health Week Croatia) je međunarodna konferencija koja okuplja zdravstvene stručnjake, donositelje i provoditelje zdravstvenih politika te poslovne subjekte koji se bave razvojem rješenja za zdravstveni sustav. Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u domeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija za zdravstvo u Europi, dio je agende Digitalnog jedinstvenog tržišta i predstavlja priliku za razmjenu iskustava te proširivanje suradnje između dionika u domeni e-zdravstva i digitalnog zdravstva.

Tjedan e-zdravstva 2020. godine obilježava puno desetljeće tradicije ovog događaja koji se održava u organizaciji države predsjedateljice Vijećem Europske unije te uz podršku Europske komisije, kao i Svjetske zdravstvene organizacije. Na konferenciji očekujemo više od tisuću sudionika koji će tijekom Tjedna e-zdravstva imati prilike sudjelovati na stručnoj konferenciji, sastancima na visokoj i radnoj razini te izložbenom dijelu za predstavnike industrije, nevladinog sektora i drugih organizacija koje djeluju u području e-zdravstva, ali i šire. Tijekom Tjedna e-zdravstva održat će se mnoga dodatna okupljanja, poput sastanka Mreže za e-zdravstvo Europske komisije i radionica Američkog udruženja za upravljanje zdravstvenim informacijama AHIMA.

Republika Hrvatska od punopravnog članstva u EU vrlo aktivno je sudjelovala u raznim aktivnostima međunarodne suradnje iz područja e-zdravstva. Jedna je od država članica koja uspješno implementira i testira prekograničnu suradnju. Hrvatski proizvođači digitalnih rješenja u zdravstvu sve su više prepoznati u regiji i globalno pa Tjedan e-zdravstva predstavlja njihov svojevrstan izlog i time multiplicira mogućnosti umrežavanja i boljeg plasmana njihovih proizvoda, što doprinosi hrvatskom gospodarstvu. Konferencija će afirmirati Hrvatsku kao nezaobilazan čimbenik u području e-zdravstva u Europi i usredotočiti se na poslovne i istraživačke mogućnosti u sustavu zdravstva.

Neke od tema koje će biti obuhvaćene programom Tjedna e-zdravstva su jačanje pružanja usluga s djelotvornim podacima, smisleno korištenje zdravstvenih podataka, interoperabilnost sustava prema međunarodnim i otvorenim standardima, pomak s tretmana na prevenciju, integrirana skrb i njega usredotočena na osobu, aktivno i zdravo starenje, otvoreni podaci za podršku aktivnom i zdravom starenju, osnaživanje pacijenata i zajednica, prekogranični pristup zdravstvenim resursima, inovacije u digitalnom zdravstvu, umjetna inteligencija u zdravstvu, aplikacije za osjetljive korisnike i skupine, edukacija zdravstvene radne snage, kibernetička sigurnost u digitalnom zdravstvu i dr.
Sastanak Nacionalnih EU koordinatora za droge (NDC)
 • Vrijeme
14.5.2020.
 
 • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Sastanak
 
 • Lokacija
Šubićeva poslovna zgrada, Šubićeva 29, ZagrebU okviru Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije organizirati će se sastanak EU Nacionalnih koordinatora za droge. Sastanak će se  održati 14. svibnja u Zagrebu.

Cilj sastanka je istražiti ulogu evaluacije i provedbe nacionalnih strategija protiv droga, naglašavajući njihov utjecaj na praćenje kao temelj za donošenje prioriteta u području droga. Sastanak će biti praćen nizom radionica i rasprava u kojima će sudjelovati delegacije država članica Europske unije, predstavnici institucija Europske unije (Glavno tajništvo Vijeća Europske unije, Europska komisija, EASS, EUROPOL, Pravna služba, EMCDDA ) i stručnjaci iz zemlje koja predsjeda na području droga.

Tijekom sastanka održati će se tematske rasprave kako slijedi: usporedni pregled evaluacijske prakse strateških dokumenata o drogama na razini EU; pojmovi, vrste i uloga evaluacije u procesu donošenja politika: liječenje, resocijalizacija i smanjenje potražnje; preliminarni rezultati evaluacije EU strategije o drogama 2013.-2020 .; evaluacija hrvatske Nacionalne strategije o drogama i procjena učinaka i provedbe na području prevencije, liječenja, resocijalizacije u Republici Hrvatskoj; primjeri dobre prakse - organizacije civilnog društva; rasprava i zaključci.

Teme koje će se prezentirati te biti predmet rasprave tijekom sastanka, pripremiti će se u suradnji s predstavnicima europskih institucija, predstavnicima država članica Europske unije i hrvatskim stručnjacima iz relevantnih područja.
Neformalni sastanak ministara zdravstva
 • Vrijeme
29.4.-30.4.2020.
 
 • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
 • Kategorija događanja
Sastanak
 
 • Lokacija
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4, ZagrebU okviru Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u Zagrebu će se održati neformalni sastanak ministara zdravstva EPSCO, 29.- 30. travnja 2020. godine.

Središnja tema neformalnog EPSCO sastanka u Zagrebu biti će cjeloživotna zdravstvena skrb, a što je jedan od ključnih prioriteta Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja zdravstva.