Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Međunarodni zdravstveni pravilnik – očekuje se objava u NN

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09)
 • Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku ( NN br. 79/09)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/2012)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom ( NN br. 137/09)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze ( NN  br. 23/94.)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima (NN  br. 23/94.)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti ( NN br. 23/94 i 47/94)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom ( NN  br. 23/94. i 93/00.)
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi ( NN  br. 164/04 i 4/07)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva ( NN br. 35/07 i 76/12)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ( NN br. 35/07 i 76/12)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica ( NN br. 2/02.)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće ( NN  br. 23/94.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ( NN  br. 85/12.),
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize ( NN br. 125/03.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba ( NN  br. 23/94.)
 • Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije (NN br. 30/91) – naredba temeljem Zakona o sustavu državne uprave
 • Naputak o  postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite ( NN br.  50/00)