Neionizirajuća zračenja

  • Zakon o zaštiti  od neionizirajućih zračenja ( NN br. 91/10)
  • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)


Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 32. Zakona, osim odredbi koje su protivne ovome Zakonu, ostaju na snazi:

  • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja ( NN br. 204/03 i 91/07)
  • Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na  izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja ( NN br. 38/08)
  • Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji   proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju ugrađene izvore optičkih uređaja ( NN br. 91/06)