Azbest

AZBEST

  • Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu ( NN br. 79/07 i 139/10)
  • Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu ( NN br. 79/07 i i 139/10)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom ( NN br. 134/08)