Poziv Općoj bolnici Varaždin

Dana 26. rujna 2022. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je Poziv Općoj bolnici Varaždin za dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Poziv je dostupan na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi