Državni tajnici

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.
U Ministarstvu zdravstva imenovani su:
 
  • ​Tomislav Dulibić, dipl.iur.
  • izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med.
  • doc. dr. sc. Marija Bubaš, prim. dr. med. spec.