O prijedlozima zakona na savjetovanju UPUZ-a i HLZ-a

  • Slika arhiva/images/novosti/ostale_vijesti/o_prijedlozima_zakona_na_savjetovanju_upuz_a_i_hlz_a/118583-1-cro-HR/o_prijedlozima_zakona_na_savjetovanju_upuz_a_i_hlz_a.jpg
  • Slika

Zagreb, 18. i 19. lipnja – U Opatiji se održava savjetovanje Udruge poslodavaca u zdravstvu i Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora, a tema događanja kojem prisustvuje 100-ak zdravstvenih djelatnika je“Prikaz i javna rasprava o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom osiguranju“.Prvog dana prezentacije o Utjecaju novih zakonskih promjena na zdravstvo te detaljnje promjene koje se zakonima donose predstavili su ministar zdravlja prim. dr. Siniša Varga, ravnateljica HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec i pomoćnik ministra doc.dr.sc. Dragan Korolija Marinić.

Ministar zdravlja Siniša Varga ponovio je kako su sve izmjene i dopune zakona rađene sa svrhom poboljšanja usluge za pacijenta, unaprjeđenja položaja zdravstvenih radnika te stabilnosti i dugoročne održivosti kompletnog zdravstvenog sustava. Naglašeno je kako su zakonske izmjene preduvjet za provedbu nacionalnog plana razvoja bolnica i njihovu funkcionalnu integraciju a  pacijentima ni na koji način neće biti umanjena prava. Još jednom je naglašena nova uloga domova zdravlja i više specijalističkih usluga na lokalnoj razini. Također,  u domove zdravlja vraćaju se dispanzeri, u kojima  će multidisciplinarni timovi pomagati liječnicima obiteljske medicine u prevenciji i kontroli kroničnih nezaraznih bolesti.

Predstavljajući novine koje donose zakoni istaknuto je kako su u, gotovo dva mjeseca javne rasprave, zakoni doživjeli brojne promjene s obzirom da je prihvaćen veliki broj sugestija dionika. Tako se npr. u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju odustalo od veće samostalnosti HZZO-a u odnosu na ministra zdravlje te od mogućnosti da HZZO osniva kreditne zadruge i investicijska društva. S druge strane, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti je definiran mehanizam temeljem kojeg se koncesionari moraju odazvati pozivu direktora doma zdravlja i sudjelovati u provođenju zdravstvene zaštite, unaprjeđeni kriteriji za dobijanje koncesije, povećan tim za izvanbolničko liječnje mentalnih bolesti i sl.

Novim zakonima daje se veći zamah zdravstvenom turizmu u javnim bolnicama, koje bi na godišnjoj razini mogle uprihoditi 800 milijuna kuna od turizma dok bi istovremeno privatni zdravstveni sektor mogao uprihodovati 2 mlrd. kuna.Kako bi bolje zaštitili osiguranike HZZO-a u slučaju provođenja usluga zdravstvenog turizma u ugovorenim zdravstvenim ustanovama dodano je prvenstvo dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a.

 Vijesti iz medija