Investicije u razvoj palijativne skrbi

Iako je jedan od ciljeva palijativne skrbi da se neizlječivima bolesnicima omogući njega u vlastitom domu do posljednjeg dana, broj palijativnih postelja potrebno je uskladiti sa EU standardima. U Mreži javne zdravstvene službe predviđeno je 206 postelja za palijativnu skrb, od čega 113 postelja u općim, 79 u specijalnim bolnicama te 14 postelja u Ustanovi za palijativnu skrb Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić“.

U posljednje dvije godine uređen je Odjel za produženo liječenje s palijativnom skrbi kninske bolnice Hrvatski ponos u čije je uređenje i opremanje Ministarstvo zdravlja uložilo 2,2 milijuna kuna. U Rijeci je otvoren hospicij Marija Krucifiksa Kozulić koju su zajedničkim sredstvima osnovali Caritas Riječke nadbiskupije, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Riječka nadbiskupija dala je na raspolaganje prostor u čije je uređenje uložila oko 8,5 milijuna kuna, a Županija i Grad Rijeka pomogli su nabavkom opreme sa po milijun kuna.

U Novom Marofu je otvoren Odjel za palijativnu skrb Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof. Uređenje je stajalo 4,5 milijuna kuna od čega je Ministarstvo zdravlja izdvojilo 2,5 milijuna dok su ostalo sredstva bolnice i Varaždinske županije.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje stalno povećava kapacitete te proširuje mrežu bolničkih palijativnih postelja. Tako je s dosadašnjih 10 ustanova prošireno na novih 13 bolnica, a u 9 domova zdravlja su se postelje u stacionarima prenamijenile za palijativnu skrb.