Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017-2020

Sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020.  jedan od prioriteta zdravstvenog sustava je uspostava sustava palijativne skrbi. 
Cilj  je poboljšati kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječivih uznapredovalih bolesti.
Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 18. listopada 2017. godine Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. - 2020. Koji predstavlja nastavak provedbe uspostave sustava palijativne skrbi i nadovezuje se na Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2014. - 2016.
Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. - 2020. obuhvaća aktivnosti za daljnji razvoj sustava palijativne skrbi prema utvrđenim potrebama za palijativnom skrbi, sukladno Bijeloj knjizi o standardima i normativima za palijativnu skrb u Europi, s daljnjom uspostavom organizacijskih oblika i međusobnim povezivanjem dionika palijativne skrbi, nastavkom edukacije iz palijativne skrbi, usvajanjem  nacionalnih smjernica i preporuka za pružanje i razvoj palijativne skrbi i  prijedlozima unaprjeđenja zbrinjavanja palijativnih bolesnika i njihovih obitelji.
U novom Nacionalnom programu posebno je izdvojena i palijativna skrb za vulnerabilne skupine – djecu, branitelje i osobe s dementnim poremećajima s posebnim naglaskom na Alzheimerovu bolest, osobe na respiratoru, palijativno-gerijatrijske osobe i osobe s invaliditetom.
Vjerujemo da ćemo zajedno nastaviti uspostavu organizacijskih oblika palijativne skrbi i time doprinijeti kvaliteti zbrinjavanja palijativnih bolesnika u Republici Hrvatskoj.
 
NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA PALIJATIVNE SKRBI RH 2017-2020- usvojen 18.10.2017.