ZDRAVSTVO – REFORME

1. UNAPRJEĐENJE UČINKOVITOSTI, KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA iznosi 109.062.706 EUR/ 821.732.960 kuna
Cilj je :

- jačati primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi se postigla bolja dostupnost zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Hrvatske;
- omogućiti dostupnost ljekarničke skrbi, posebno u izoliranim i ruralnim područjima;
- razviti moderan bolnički sustav kako bi bio spreman odgovoriti na ključne zdravstvene izazove i krizne zdravstvene situacije;
- unaprijediti povezivanje primarne i sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite
 
C5.1.R1-I1   Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu - 2.123.565 EUR / 16.000.000 kn

C5.1.R1-I2   Mobilne ambulante - 5.810.074 EUR / 43.776.000 kn
C5.1.R1-I3   Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5.  zgrade)
                      Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević - 13.278.917 EUR / 100.050.000 kn
C5.1.R1-I4   Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split  - 2.654.456 EUR / 20.000.000 kn
C5.1.R1-I5   OB Varaždin-Izgradnja i opremanje zgrade centralnog
                      operacijskog bloka - 43.064.198 EUR / 324.467.200 kn
C5.1.R1-I6   Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava - 5.308.912 EUR / 40.000.000 kn
C5.1.R1-I7   Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica
                      i jednodnevnih kirurgija, te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre
                      milosrdnice  - 16.277.093 EUR / 122.639.760 kn
C5.1.R1-I8   Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
                      u KB Dubrava - 637.069 EUR / 4.800.000 kn
C5.1.R1-I9   III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom
                     opremom -  19.908.421 EUR / 150.000.000 kn

                            
2. UVOĐENJE NOVOG MODELA SKRBI ZA KLJUČNE ZDRAVSTVENE IZAZOVE iznosi 95.560.422 EUR / 720.000.000 kuna
Cilj je :

- ujednačavanje liječenja pacijenata zbog poboljšanja ishoda liječenja za pacijente;
- poboljšanje ishoda liječenja onkoloških pacijenata;
- povećanje udjela izliječenih pacijenata, uz manje neželjenih posljedica liječenja
 
C5.1.R2-I1   Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od
                      raka -  84.942.597 EUR / 640.000.000 kn

C5.1.R2-I2   Nabava i implementacija opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i
                      nacionalne baze onkoloških podataka-  10.617.825  EUR / 80.000.000 kn

3. UVOĐENJE SUSTAVA STRATEŠKOG UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U ZDRAVSTVU iznosi 80.964.462 EUR / 610.026.740 kuna
Cilj je :

Omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine, na primarnoj temeljnoj razini zdravstvene zaštite te medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine i na taj način ostvariti ravnomjernu geografsku raspodjelu zdravstvenih djelatnika i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe. Navedenim će se povećati  dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima, osobito onima u ruralnim i slabije naseljenim područjima te poboljšala učinkovitost hitne medicine odnosno osigurao visoko kvalitetan i učinkovit sustav zdravstva
 
C5.1.R3-I1   Centralno financiranje specijalizacija-  67.692.181 EUR / 510.026.740 kn
C5.1.R3-I2   Centralno financiranje specijalizacija (specijalističko usavršavanje medicinskih
                      sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine) - 13.272.281 EUR / 100.000.000 kn

4. OSIGURANJE FINANCIJSKE ODRŽIVOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA iznosi 33.700.976 EUR / 253.920.000 kuna
Cilj je:


- postizanje financijski održivog javnog zdravstvenog sustava uz postizanje jedinstvenog standarda pripreme, ugovaranja i provedbe postupaka koji utječu na načine i mogućnosti pružanja zdravstvene zaštite
C5.1.R4-I1   Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica - 8.269.162 EUR / 62.304.000 kn

C5.1.R4-I2   Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica -  17.253.965 EUR / 130.000.000 kn
C5.1.R4-I3   Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini
                      zdravstvene zaštite - 2.508.461 EUR / 18.900.000 kn
C5.1.R4-I4   Izrada sustava praćenja i preveniranja nestašica lijekova u Republici Hrvatskoj  - 1.426.770 EUR / 10.750.000 kn
C5.1.R4-I5   Uvođenja sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na                     
                      kronične pacijente u javnim ljekarnama - 570.708 EUR / 4.300.000
C5.1.R4-I6   Zbrinjavanje otpada u KBC Zagreb-  3.671.909 EUR / 27.666.000 kn
5.e-Zdravstvo iznosi 20.973.389 EUR / 158.024.000 kuna
Cilj je:


- unaprijediti upravljačke kapacitete pomoću djelotvornije upotrebe podataka i poticati inovativna rješenja u zdravstvu u cilju kvalitetnijeg upravljanja zdravstvenim sustavom
 
C5.1.R5-I1   Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split-                 
7.963.369 EUR / 60.000.000 kn

C5.1.R5-I2   Telecordis - 557.436 EUR / 4.200.000 kn

C5.1.R5-I3   Teletransfuzija - 1.590.550 EUR / 11.984.000 kn
C5.1.R5-I4   Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u             
                      KBC-u Sestre milosrdnice - 7.618.289 EUR / 57.400.000 kn
C5.1.R5-I5   Digitalizacija i opremanje dijagnostičkih jedinica KB Merkur - 3.243.745 EUR / 24.440.000 kn