PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Sukladno Nacionalnoj strategiji za suzbijanje prijevara za zaštitu financijskih sredstava EU, pri Ministarstvu zdravstva imenovana je osoba za upravljanje nepravilnostima, kao i zamjena osobe za upravljanje nepravilnostima za komponentu 5. Zdravstvo Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naglašavamo da u slučaju uočavanja ili sumnje na bilo kakvu nepravilnost, svoja zapažanja priopćite putem e-pošte na: nepravilnosti.npoo@miz.hr  s naznakom „Prijava nepravilnosti u korištenju sredstava NPOO-a“,
i/ili na adresu (poštom):
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
S naznakom: „Prijava nepravilnosti u korištenju sredstava NPOO-a“.

Također svoje prijedloge, primjedbe i pritužbe vezane za uočene nepravilnosti možete izraziti ANONIMNO, pisanim putem i ubaciti u poštanski sandučić koji je postavljen u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb, pored oglasne ploče kod Velike dvorane.
Bez obzira na način prijave (elektronski ili poštom, osobno ili anonimno ili drugo), navodi iz prijave trebaju sadržavati što je moguće više podataka te, ukoliko je moguće, biti potkrijepljeni relevantnom popratnom dokumentacijom.

Sumnju na počinjenu nepravilnosti i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju sredstava NPOO-a možete prijaviti putem e-pošte na: 
  • Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektroničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara - pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr ili
  • na adresu elektroničke pošte Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu ili fax: +32 2 296 0853.