Funkcionalna integracija 20 bolničkih zdravstvenih ustanova

Prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026, funkcionalna integracija 20 bolničkih zdravstvenih ustanova navedena je kao cilj za izazov C5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, reforme C5.1R1 Unaprjeđenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Načelo funkcionalne integracije osigurava suradnju zdravstvenih ustanova na svim razinama zdravstvene djelatnosti, uz restrukturiranje na osnovi zajedničkog razvoja, unaprjeđenja i usklađivanja procesa upravljanja, dijagnostičko-terapijskih postupaka, dobre kliničke prakse, kao i svih drugih oblika operativnih metodologija usmjerenih prema boljoj kvaliteti zdravstvenih usluga, ishoda liječenja te povećanoj djelotvornosti i dugoročnoj racionalizaciji troškova sustava zdravstva.  
Proces funkcionalne integracije bolnica doprinijeti će stabilizaciji i održivosti zdravstvenog sustava osiguravajući dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sukladno potrebama gravitirajućeg stanovništva na području cijele Hrvatske putem racionalizacije bolničkog sustava sa smanjenjem /preraspodjelom djelatnosti i smanjenjem akutnih stacionarnih kapaciteta za 10%,  jačanjem dnevnih bolnica kao ekonomičnijeg oblika liječenja za 20%, povećanjem broja bolničkih kreveta za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb za 30 %.

Time će se povećati iskoristivost svih bolničkih resursa (zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, medicinske opreme), smanjiti liste čekanja i smanjiti troškovi poslovanja (zbog promjene modaliteta bolničke zdravstvene zaštite i jačanja njihove komplementarnosti).

Tijekom 2017. godine i 2018. godine realizirana je funkcionalna integracija 12 bolnica unutar iste županije:  Kliničkog bolničkog centra Osijek i Opće županijske bolnice Našice, Nacionalne memorijalne bolnice  „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar  i Opće županijske bolnica Vinkovci, Opće bolnice Šibensko-kninske županije i Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin, Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod i Opće bolnice Nova Gradiška te Opće županijske bolnica Požega i Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana.

U prosincu 2022. godine, kao nastavak funkcionalne integracije, potpisani su ugovori o funkcionalnoj integraciji između bolnica iz različitih županija: Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Opće bolnice Gospić, Kliničkog bolničkog centra  Osijek i Opće bolnice Virovitica, Kliničke bolnice Dubrava i Opće bolnice Virovitica, Kliničke bolnice Dubrava i Opće bolnice Bjelovar, Opće bolnice Zadar i Opće bolnice Gospić, uvažavajući postojeće specifičnosti, potrebe gravitirajućeg stanovništva i raspoložive kapacitete samih bolnica.

Potpisivanjem predmetnih ugovora funkcionalno je povezano ukupno 18 bolnica - na sekundarnoj i tercijarnoj razini (horizontalno i vertikalno) te je time ispunjen indikator iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 2022. godinu.