POZIVI NA IZRAVNU DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

1. Poziv Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investicije C5.1. R5-I2 TELECORDIS i C5.1. R5-I3 TELETRANSFUZIJA u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R5-I2 Telecordis ima za cilj unaprijediti digitalizaciju kardioloških usluga te kontinuirano praćenje stanja pacijenata, osobito onih koji imaju kronične kardiološke bolesti, čime će se značajno povećati dostupnost specijalističkih zdravstvenih usluga u lokalnim ambulantnim centrima na udaljenim i ruralnim područjima, učinkovitost specijalista, poboljšati ishode liječenja te smanjiti liste čekanja i troškove pružanja ove zdravstvene usluge.
Investicija C5.1. R5-I3 Teletransfuzija ima za cilj poboljšati dostupnost transfuzijske usluge, tj. komunikacijski povezati bolničke transfuzijske centre na teritoriju Republike Hrvatske (35 bolničkih transfuzijskih centara) kojima će usluga biti dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni je cilj projekta digitalizacija zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 2.147.985,93  € (16.184.000,00 HRK) od čega je:
  • u okviru Investicije C5.1. R5-I2 Telecordis maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 557.435,80 € (4.200.000,00 HRK)
  • u okviru Investicije C5.1. R5-I3 Teletransfuzija maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 1.590.550,14 € (11.984.000,00 HRK)
Dokumentaciju Poziva moguće je pronaći na sljedećoj poveznici:
https://zdravlje.gov.hr/?id=5611&pregled=1&datum=Thu%20Jun%2002%202022%2013:43:04%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)
 
STATUS
Za Investiciju C5.1. R5-I2 Telecordis, dana 22. kolovoza 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Za Investiciju C5.1. R5-I3 Teletransfuzija, dana 22. kolovoza 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
2. Poziv Kliničkoj bolnici Dubrava na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investicije C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026
Investicija C5.1. R1 I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava ima za cilj poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije bolesnika, poboljšati dijagnostiku, liječenje i praćenje nakon liječenja, a time i kliničke ishode za sve skupine bolesnika, uključujući i najkompleksnije onkološke, kardiološke, neurokirurške, neurološke, maksilofacijalne te ostale bolesnike koji se liječe na Klinikama i ustrojstvenim jedinicama bolnice.
Investicija C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava ima za cilj povećati dostupnost i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, kao i liječenja, u smislu što ranijeg diferenciranja bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije čime će se povećati učinkovitost liječenja te uvelike poboljšati kvaliteta života bolesnicima, osobito jer je najčešće riječ o mlađoj i radno-sposobnoj populaciji.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 5.945.981.82  € (44.800.000,00 HRK) od čega je:
  • u okviru Investicije C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 5.308.912,34 €  (40.000.000,00 HRK)
  • u okviru Investicije C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 637.069,48 € (4.800.000,00 HRK).
Dokumentaciju Poziva moguće je pronaći na sljedećoj poveznici:
https://zdravlje.gov.hr/?id=5609&pregled=1&datum=Thu%20May%2026%202022%2014:17:28%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)
 
STATUS
Za Investiciju C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava, dana 06. listopada 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Za Investiciju C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava, dana 06. listopada 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
3. Poziv Kliničkoj bolnici Merkur na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1. R5.-I5 Digitalizacija i opremanje dijagnostičkih jedinica KB Merkur u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R5.-I5 Digitalizacija i opremanje dijagnostičkih jedinica KB Merkur ima za cilj smanjenje lista čekanja, te povećanje broja pacijenata i unaprjeđenje praćenje ishoda zdravstvene skrbi. Kroz nabavu opreme potrebnih za opremanje dijagnostičkih jedinica KB Merkur i postupak digitalizacije istih, povećat će se dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite za sve kategorije pacijenata, a samim time i poboljšali klinički ishodi obzirom na mogućnosti ranije i kvalitetnije dijagnostike, osobito kod onkoloških pacijenata i ostalih teških stanja.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 3.243.745,44  € (24.440.000,00 HRK).
Dokumentaciju Poziva moguće je pronaći na sljedećoj poveznici:
https://zdravlje.gov.hr/?id=5608&pregled=1&datum=Thu%20May%2026%202022%2010:48:14%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme) 
 
STATUS
Za Investiciju C5.1. R5.-I5 Digitalizacija i opremanje dijagnostičkih jedinica KB Merkur, dana 05. listopada 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
4. Poziv KBC-u Split na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investicije C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split i C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split ima za cilj unaprijediti zdravstvenu skrb na području prevencije, liječenja i dijagnostike bolesti, a posebice raka. Dodatno će se skratiti liste čekanja, unaprijediti kvaliteta i sigurnost pacijenata, povećati transparentnost u liječenju, kontrola troškova i zdravstvenih ishoda. Cilj je konsolidirati i osnažiti ključne resurse zdravstvene infrastrukture i modernizirati zdravstvene usluge. Kroz ulaganje će se podići kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije pacijenata, a samim time i poboljšati klinički ishodi obzirom na mogućnosti ranije i kvalitetnije dijagnostike, osobito u pedijatrijskih i onkoloških pacijenata. Digitalizirat će se zdravstvene usluge i procesi, osigurati transparentnost u pružanju zdravstvene usluge, optimizirati resursi bolničkog sustava te osigurati buduća financijska stabilnost.
Investicija C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split ima za cilj poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi, poboljšanje praćenje ishoda i produljenje života bolesnicima s malignim bolestima. Digitalizacijom operacijskih dvorana i nabavom opreme za napredno liječenje osoba oboljelih od raka promijenit će se način sveobuhvatnog liječenja bolesnika s malignim bolestima uz uključene i objedinjene mjere optimizacije zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike. Unaprijedit će se zdravstveni ishodi uslijed uvođenja novog modela skrbi za pacijente, osobito novih najmodernijih načina kirurškog liječenja. Digitalizacijom i integracijom operacijskih dvorana optimizirati će se planiranje, dokumentiranje, pohranjivanje i razmjena podataka o bolesnicima i vrstama i načinima operacijskog liječenja. Robotskom kirurgijom povećat će se broj operacija obavljenih minimalno invazivnim putem, kao i dostupnost ovoga najnaprednijeg načina operacijskog liječenja što će utjecati na promjenu ishodi liječenja, odnosno povećat će se šanse bolesnika za izlječenje.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 10.617.824,67 € (80.000.000,00 HRK) od čega je:
  • u okviru Investicije C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 2.654.456,17 € (20.000.000,00 HRK)
  • u okviru Investicije C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 7.963.368,50 € (60.000.000,00 HRK).
Dokumentaciju Poziva moguće je pronaći na sljedećoj poveznici:
https://zdravlje.gov.hr/?id=5606&pregled=1&datum=Wed%20May%2025%202022%2014:05:52%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)
 
STATUS
Za Investiciju C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split, dana 28. rujna 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Za Investiciju C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split, dana 20. listopada 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
5. Poziv Kliničkom bolničkom centru Zagreb na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb ima za cilj smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano će se smanjiti negativni utjecaji otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta  značajno će se smanjiti troškovi zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećati higijenske kvalitete, poboljšati sigurnost osoblja te smanjiti mase i volumen obrađenog medicinskog otpada. Također, smanjit će se štetan utjecaj na okoliš u skladu s trendom smanjenja emisija u okoliš i rizici koji proizlaze iz transporta zaraznog otpada.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 3.671.909,22 € (27.666.000,00 HRK).
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:
https://fondovieu.gov.hr/pozivi/43
6. Poziv Općoj bolnici Varaždin na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1. R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin ima za cilj optimiziranje resursa bolničkog zdravstvenog sustava, povećanje sigurnosti pacijenata i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad zdravstvenog osoblja kroz objedinjavanje suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka; spojnim hodnicima povećat će se kvaliteta i sigurnost pacijenata kod premještaja s odjela na odjel.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 43.064.198,03 € (324.467.200,00 HRK).
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:
https://fondovieu.gov.hr/pozivi/30

STATUS
Za Investiciju C5.1. R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin, dana 28. lipnja 2023. godine godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
7. Poziv Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1. R1.-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Provedbom investicije C5.1. R1.-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević korisnicima zdravstvenog sustava omogućit će se cjelokupna usluga i liječnička obrada u skladu s primarnom djelatnosti Klinike, a to je liječenje infektivnih bolesti, u čemu Klinika prednjači kao vodeća visokospecijalizirana ustanova, prvenstveno na području teritorija Republike Hrvatske, kao i susjednih zemalja. Uz to, pridonijet će se smanjenju duljine bolničkog liječenja te sigurnijem i lakšem boravku pacijentima. Isto tako, medicinskom osoblju osigurat će se bolji uvjeti rada u okruženju koje može podnijeti predvidive svakodnevne izazove, ali također i nepredvidive situacije u okolnostima kao što su izvanredne okolnosti tijekom trenutne pandemije COVID-19.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 13.278.916,99 € (100.050.000,00 HRK).
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:
https://fondovieu.gov.hr/pozivi/29
8. Poziv Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1.R1-I7 Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R1-I7 Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice za cilj ima opremanje novog objekta objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Sestre milosrdnice te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice. Opremanjem oba objekta novom medicinskom opremom posljednje generacije omogućit će se najsuvremenije metode liječenja i dijagnostike čime će se poboljšati kvaliteta zdravstvene skrbi unaprijediti praćenje ishoda zdravstvene skrbi, optimizirati zdravstvena skrb, financijska održivost i dostatnost kapaciteta zdravstvenog sustava u cjelini, što će rezultirati unapređenjem načina liječenja bolesnika i zdravstvenih ishoda liječenja uz optimizaciju zdravstvene skrbi, financijsku održivost i dostatnost kapaciteta zdravstvenog sustava u cjelini.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 18.088.759,70 € (136.289.759,96 HRK).
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/84
 
9. Poziv Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1.R5-I4 Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremeljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicijom C5.1. R5-I4 Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice poboljšat će se kvaliteta zdravstvene skrbi, unaprijediti praćenje ishoda zdravstvene skrbi, produžiti život bolesnicima koji se liječe od malignih bolesti te omogućiti brži oporavak operiranim osobama. Digitalizacijom operacijskih dvorana i nabavom opreme za napredno liječenje oboljelih osoba, unaprijedit će se način sveobuhvatnog liječenja bolesnika uz uključene i objedinjene mjere optimizacije zdravstvene skrbi za bolesnike, kao i zdravstveni ishodi liječenja zahvaljujući uvođenju novih modernih načina kirurškog liječenja novog modela skrbi za pacijente. Digitalizacijom i integracijom operacijskih dvorana promijenit će se planiranje, dokumentiranje, pohranjivanje i razmjena podataka o bolesnicima i vrstama i načinima operacijskog liječenja.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 5.806.622,87  € (43.750.000,00 HRK).
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/61
10. Poziv Kliničkom bolničkom centru Zagreb na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1.R1-I9 III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.