OGRANIČENI POZIVI

1. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija ima za cilj omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. Provedbom će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati ravnomjernu distribuciju medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 67.692.181,30 € (510.026.740,00 HRK).
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:
https://fondovieu.gov.hr/pozivi/28


STATUS:
Dana 12. srpnja 2023. godine potpisan je 31 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 20.350.902,85 EUR.
 
2. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3-I2 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
Investicija C5.1. R3-I2 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne
medicine ima za cilj osiguranje znanja i vještina, odnosno kompetencija za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine. Provedbom ove investicije, usluge hitne medicinske službe postat će dostupnije pacijentima i povećat će se učinkovitost postojećih timova i povećati kvaliteta hitne medicinske službe. Medicinske sestre/tehničari sa završenim specijalističkim usavršavanjem pružat će širi opseg zdravstvene usluge prema hitnim pacijentima te za veliki broj intervencija neće biti potreban liječnik.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 13.272.280,84 € (100.000.000,00 HRK).
 
Cjelokupna dokumentacija te informacije vezane uz Poziv mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:
https://fondovieu.gov.hr/pozivi/46