Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije, na razini EU uspostavljen je poseban financijski instrument, koji državama članicama treba osigurati ubrzan gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja te veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize.

U srpnju 2020. postignut dogovor o planu oporavka na razini EU, odnosno instrumentu pod nazivom „EU sljedeće generacije“, kao i o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. (VFO).

Od ukupnog iznosa EU sredstava, iz Mehanizma za oporavak i otpornost, čija je svrha usmjeravanje sredstava na oporavak gospodarstva i jačanje otpornosti na buduće krize, Vlada RH osigurala je oko 6,3 milijardi eura  bespovratnih sredstava što je preko 12% BDP-a iz 2020.

Tako visoku razinu odnosa između bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost i BDP-a, nema ni jedna druga država EU (prosjek EU je 3,7%). Ako gledamo iznos bespovratnih sredstava po stanovniku, Hrvatska je pri samom vrhu među državama EU.

Vlada je u travnju 2021. usvojila Prijedlog nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedan 49 milijardi kuna, te je navedeni dokument uputila Europskoj komisiji za završno usuglašavanje.Isti je od strane Europske komisije odobren u srpnju 2021. Dokument na više od 1100 stranica sadrži opis 77 reformi i 152 ulaganja na koja će ta sredstva biti usmjerena.

Za provedbu NPOO-a određeni su vremenski rokovi, ključne etape i ciljne vrijednosti koje će odražavati napredak u provedbi reformi i investicija te će biti vezane za isplatu sredstava.

Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO za RH iznosi 6,5 MIL EUR/49 MLRD kn
Vrijednost projekata za zdravstvo iznosi 340.261.955 EUR / 2.563.703.700 kuna, 5% NPOO-a
 
Kao temelj za izradu NPOO-a korišteni su sljedeći dokumenti:

Program Vlade
Nacionalni program reformi
Specifične preporuke EK za Hrvatsku (iz svibnja 2019. i 2020., a koje moraju ili sve ili velika većina biti ispoštovane)
Mjere za sudjelovanje u ERM II (kao preduvjet za ulazak u euro područje)
Nacionalna razvojna strategija 2030


DOKUMENTI:
Vlada RH https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491
 
Prezentacija - zdravstvo
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Prezentacija%20NPOO%20-%20Zdravstvo.pdf?vel=12953069