Prijava nepravilnosti

Sukladno Nacionalnoj strategiji za suzbijanje prijevara za zaštitu financijskih sredstava EU, pri Ministarstvu zdravstva imenovane su osobe zadužene za praćenje i izvještavanje o nepravilnostima unutar IPA I. komponente 2007.-2013. i Prijelaznog instrumenta (Transition facility) i u okviru Europskog socijalnog fonda 2014.-2020. - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali  s ciljem zaštite financijskih sredstava EU:
Naglašavamo da u slučaju uočavanja ili sumnje na bilo kakvu nepravilnost, svoja zapažanja priopćite putem e-pošte na: napravilnosti.eu@miz.hr s naznakom „Prijava nepravilnosti u korištenju sredstava EU“.
i/ili na adresu (poštom):
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Služba za fondove Europske unije, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
S naznakom: „Prijava nepravilnosti u korištenju sredstava iz EU / ESI fondova“.

Također svoje prijedloge, primjedbe i pritužbe vezane za uočene nepravilnosti možete izraziti ANONIMNO, pisanim putem i ubaciti u poštanski sandučić koji je postavljen u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb, pored oglasne ploče kod Velike dvorane.
Bez obzira na način prijave (elektronski ili poštom, osobno ili anonimno ili drugo), navodi iz prijave trebaju sadržavati što je moguće više podataka te, ukoliko je moguće, biti potkrijepljeni relevantnom popratnom dokumentacijom.

Sumnju na počinjenu nepravilnosti i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava iz IPA programa možete prijaviti putem e-pošte na: 

  • nepravilnosti.eu@safu.hr  ili na adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10000 Zagreb ili neposrednim kontaktom na tel:+385 1 6042 400; fax:+385 1 6042 598;
  • Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektroničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara- pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr ili
  • na adresu elektroničke pošte Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu ili fax: +32 2 296 0853.