Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi)

Ministarstvo zdravstva je u Programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) dosad ugovorilo gotovo 200 projekata koji se sufinanciraju s gotovo 2.6 milijardi kuna bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova).
 
U navedenim operativnim programima, Ministarstvo zdravstva ima različite uloge – u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. ministarstvo ima ulogu Sektorski nadležnog tijela (SNT) i projekti se (su)financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 
U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. u Prioritetnoj osi 2 „Socijalno uključivanje“ ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 (PT1), dok u Prioritetnoj osi 4 „Dobro upravljanje“ ima ulogu Korisničke institucije (KI), ugovoreni se projekti (su)financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF)  
www.strukturnifondovi.hr 

 www.esf.hr