Europski socijalni fond

  • Prioritetna os 2 Socijalno uključivanje – MIZ kao PT1


- Investicijski prioritet 9.iv. Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa


- Specifični cilj 9.iv.1. Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf
  • Prioritetna os 4 Dobro upravljanje – MIZ kao Korisnička institucija

- Investicijski prioritet 11.i.1. Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima

 
  • Projekti u provedbi
  • Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove (IZRAVNA DODJELA)
Korisnik: Ministarstvo zdravstva
Ukupna vrijednost projekta: 14.772.000,00 HRK
 
Cilj projekta: Kvaliteta zdravstvene skrbi i sigurnost pacijenta su prioriteti razvoja zdravstva Republike Hrvatske. Akreditacija bolničkih zdravstvenih ustanova doprinosi razvoju kvalitete zdravstvene skrbi. Hrvatska još nema uspostavljen sustav akreditacije ovih ustanova. Realizacijom ovog projekta uspostavit će se takav sustav, a u 15 bolnica u javnom vlasništvu provest će se i cjelokupni akreditacijski postupak. Očekuje se da će najmanje 3 bolnice dobiti akreditaciju. Nakon razvoja i implementacije ovog sustava, osigurana je njegova institucionalna i financijska održivost.
 
Za više informacija molimo pogledajte OVDJE https://strukturnifondovi.hr/potpisan-ugovor-za-operaciju-uspostavljanje-sustava-akreditacije-za-bolnicke-zdravstvene-ustanove-ministarstva-zdravstva-za-provedbu-projekta-financiranog-iz-esf-a/
 
  • 2) projekti u pripremi:
  • Izradom i provedbom kliničkih bolničkih smjernica do učinkovitije i sigurnije zdravstvene zaštite u RH (IZRAVNA DODJELA)
Korisnik: Ministarstvo zdravstva
  • Uspostava središnjeg tijela za eZdravlje  - STeZ (IZRAVNA DODJELA)
Korisnik: Ministarstvo zdravstva
  • Prioritetna os 5 Tehnička pomoć
Potpisan 1 ugovor u iznosu od: 11.555.041,96 HRK

Tehnička pomoć za akreditiranu unutarnju ustrojstvenu jedincu Ministarstva zdravstva koja je sastavni dio sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Europskog socijalnog fonda.