Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2019. godinu.