Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ministarstvo zdravstva u kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.