Zajednička nabava

Kako bi se provela utvrđena politika Vlade Republike Hrvatske o postizanju najbolje vrijednosti za uložena financijska sredstva, Ministarstvo zdravstva s javnim ustanovama/zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska zajednički provodi postupke nabave uz poštivanje načela javne nabave na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu i ekonomično trošenje sredstava.

Obzirom da osnivač ustanove solidarno odgovara za njene obveze, Vlada Republike Hrvatske je utvrdila kako se u provođenju mjera štednje moraju aktivno uključiti svi subjekti u društvu, a naročito korisnici sredstava Državnog proračuna/javnih financija, te su utvrđene međusobne dužnosti i ovlasti.

Zajednička nabava može biti u različitim oblicima, od koordinirane nabave na način da se pripreme zajedničke tehničke specifikacije vezane uz radove, robu ili usluge koje će nabavljati više javnih naručitelja, od kojih svaki provodi zaseban postupak nabave, do slučajeva u kojima određeni javni naručitelji zajednički provode jedan postupak nabave na način da zajednički djeluju ili na način da se jednom javnom naručitelju povjeri upravljanje postupkom nabave u ime svih javnih naručitelja.

S ciljem provedbe povremene zajedničke javne nabave, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti, sklapanja sporazuma s zdravstvenim ustanovama, osnivanja stručnih povjerenstva, izrade tehničkih specifikacija, pripreme dokumentacija o nabavi, provođenju prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sklapanje okvirnih sporazuma, praćenja realizacije okvirnih sporazuma i sve ostale potrebe aktivnosti vezane uz provedbu povremene zajedničke nabave sukladno članku 189. ZJN 2016 i sklopljenim sporazumima.

U razdoblju od 2017. godine do danas, Ministarstvo zdravstva provelo je postupke zajedničke nabave za 4 nabavne kategorije temeljem kojih su sklopljeni Okvirni sporazumi za 551 grupu, u ukupnoj vrijednosti od 1.211.151.000,00 kuna.