Jednostavna nabava

Naputak za postupak jednostavne nabave u primjeni od 01.01.2019.

Naputak za postupak jednostavne nabave


Naputak za postupak jednostavne nabave u primjeni do 31.12.2018.

Naputak za postupak jednostavne nabave