Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

Korisnik:                                 Ministarstvo zdravstva                
 
Projektni partneri:                 Grad Zagreb      
 
Vrijednost projekta:               42.305.125,00 kn               
 
Bespovratna sredstva:           35.959.356,25
 
Vrijeme trajanja projekta:     57 mjeseci
 
Svrha projekta: Projektom se, u nekoliko ključnih aktivnosti, predviđa, kroz izradu studije izvodljivosti, izrada svih potrebnih analiza (analiza optimalnog kapaciteta i tipa Nacionalne dječje kliničke bolnice, arhitektonsko-građevinski program nacionalne dječje kliničke bolnice sa programom instalacija i opreme, analiza stanja postojeće građevine, konstrukcije i instalacija, mogućnosti smještaja programa u postojeću konstrukciju te analiza i izbor optimalnog modela realizacije i sl.).
Ovaj projekt osigurat će, sukladno prethodno izvršenim analizama i izrađenoj Studiji izvodljivosti i pripremu sve potrebne tehničke i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju projekta kao i izradu tehničke dokumentacije vezane uz medicinsku opremu potrebnu za realizaciju budućeg projekta rekonstrukcije/izgradnje nacionalne dječje kliničke bolnice.