Izvješća za udruge - zdravstvo - proračunska sredstva 2009.

OBRASCI ZA POLUGODIŠNJE I ZAVRŠNO FINANCIJSKO I OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMI I PROJEKTI - ZDRAVSTVO - DRŽAVNI PRORAČUN 2009.

Popunjene Obrasce potrebno je dostaviti na slijedeću adresu:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb

Info: tel: 01 4607-531, 01 460-7665;

e-mail: dunja.skoko-poljak@mzss.hr, sanja.kis@mzss.hr

Ovdje se nalaze Obrasci za polugodišnje i završno opisno i financijsko izvješće za programe i projekte udruga iz područja zdravstva financiranih iz sredstava Državnog proračuna u 2009. godini