Zajednička nabava

U svrhu realizacije strukturne reforme Vlade RH donesene su Odluke o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem središnjih tijela za javnu nabavu/javnih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i za ustanove kojima su osnivačka prava prenesena na Republiku Hrvatsku radi sklapanja okvirnih sporazuma za određene predmete nabave (javno nabavne kategorije).

Nadalje, potpisani su Sporazumi o ovlaštenju središnjeg tijela za javnu nabavu za provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanje okvirnih sporazuma između sanacijskih upravitelja i ravnatelja 38 zdravstvenih ustanova i to HZZO, HZJZ, Klinike za ortopediju Lovran, 33 bolnice u sanaciji i dva Doma zdravlja u sanaciji.

Prema navedenom modelu svaka zdravstvena ustanova dobila je svoj djelokrug proizvoda koje će nabavljati i za ostale zdravstvene ustanove, čime bi se cijene trebale ujednačiti i spustiti u odnosu na dosadašnju praksu ugovaranja.

Kako je Projekt zajedničke nabave do sada polučio dobre rezultate, te kako bi se unaprijedilo poštivanje načela tržišnog natjecanja,jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, uzajamnog priznavanja, razmjernosti i transparentnost u postupcima nabave, Ministarstvo zdravlja odlučilo je prije objave dokumentacije za nadmetanje u Narodnim novinama istu objaviti na stranici Ministarstva zdravlja.

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, tvrtke, partnere u zdravstvu i građane RH na dostavu mišljenja, sugestija i komentara na mail: zajednicka.nabava@miz.hr ili na adresu MINISTARSTVA ZDRAVLJA, Ksaver 200a,10 000 Zagreb do dana 01. srpnja 2014. godine.

U nastavku prilažemo dokumentacije za nadmetanje po različitim predmetima nabave uključenima u zajedničku nabavu koju su izradile ustanove:

 

1. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu poštanskih usluga (središnje tijelo-HZZO),

Zajednicka_nabava_posta_HZZO_2014

2. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu štrcaljki (središnje tijelo- Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Zagreb)

Štrcaljke Dokumentacija za nadmetanje
Štrcaljke - troškovnik za objavu

3. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu zavojnog materijala (središnje tijelo- Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Zagreb)

Zavojni materijal Dokumentacija za nadmetanjel
Zavojni materijal - troškovnik za objavu

4. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu ugradbenog potrošnog materijala za ortopediju i traumatološku kirurgiju (središnje tijelo Klinika za ortopediju Lovran)

Ugradbeni potrošni materijal za ortopediju i traumatološku kirurgiju-Dokumentacija za nadmetnje E-VV-06-14

5. Dokumentacija za nadmetanje za nabavu sprava za prijelome, vijaka, pločica za fiksaciju, sistema za ugrađivanje pločica i vijaka (središnje tijelo Klinika za ortopediju Lovran)

E-VV-07-14-Sprave za prijelome,vijci,fiksacija,sistemi za ugrađivanje -Dokumentacija za nadmetanje