Natječaji za zapošljavanje

 

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE_MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Tablica_plan prijma na strucno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za 2015. godinu

 

 

 
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

Izmjene i dopune Plana prijma 2014.
Tablica, izmjene i dopune Plana prijma
Plan prijema 2014.