Zapošljavanje u Ministarstvu zdravlja

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 08. srpnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. viši zdravstveni inspektor u Odjelu za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove na testiranje (opći dio, posebni dio, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika i intervju) dana 24. kolovoza 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti  («Narodne novine», broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 08. srpnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 6. sanitarni inspektor u Ispostavi Pakrac, Područna jedinica-Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje (opći dio, posebni dio, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika i intervju) dana 19. kolovoza 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08, 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09)
 3. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 4. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“ br. 39/13, 47/14)
 5. Zakon o GMO-u („Narodne novine“  br. 70/05, 137 i 28/13)
 6. Zakon o hrani („Narodne novine“  br. 81/13 i 14/14),
 7. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani , hrani za  
   životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 8. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“  br. 56/13)


 ______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 08. srpnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 5. sanitarni inspektor u Ispostavi Đakovo, Područna jedinica-Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje (opći dio, posebni dio, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika i intervju) dana 19. kolovoza 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08, 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09)
 3. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 4. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“ br. 39/13, 47/14)
 5. Zakon o GMO-u („Narodne novine“  br. 70/05, 137 i 28/13)
 6. Zakon o hrani („Narodne novine“  br. 81/13 i 14/14),
 7. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani , hrani za  
   životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 8. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“  br. 56/13)


______________________________________________________________________________

SRIJEDA, 29. srpnja 2015.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem:

14. DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR- ispostava Zagreb

15. DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Stara Gradiška

16. DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Rijeka

17. DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Pula

18. DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Nova Sela

19. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Sveti Ivan Zelina

21. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Karlovac

22. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Slunj

24. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Virovitica

25. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Slatina

26. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Našice

27. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Donji Miholjac

28. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Valpovo

29. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Đakovo

30. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Vukovar

31. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Slavonski Brod

33. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Pakrac

34. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Pula

35. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Poreč

36. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Rijeka

38. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Crikvenica

39. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Delnice

40. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Gospić

41. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Senj

42. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Zadar

44. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Pag

46. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Split

47. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Makarska

48. SANITARNI INSPEKTOR-ispostava Dubrovnik, prema slijedećem rasporedu:

Kandidati abecednog reda prezimena A-D

29. srpnja 2015. godine s početkom u 9:00 sati

Kandidati abecednog reda prezimena E-N

29. srpnja 2015. godine s početkom u 10:40 sati

Kandidati abecednog reda prezimena P-Ž

29. srpnja 2015. godine s početkom u 12:45 sati

NAPOMENA: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi za Javni poziv.

SRIJEDA, 29. srpnja 2015.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem

20. UPRAVNI REFERENT u područnoj jedinici-Odjel za središnju Hrvatsku, Ispostava Krapina, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja

23. UPRAVNI REFERENT u područnoj jedinici-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja

32. UPRAVNI REFERENT u područnoj jedinici-Odjel za istočnu Hrvatsku, Ispostava Slavonski Brod, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja

37. UPRAVNI REFRENT u područnoj jedinici-Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Rijeka, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja dana

43. UPRAVNI REFRENT u područnoj jedinici-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja

45. UPRAVNI REFRENT u područnoj jedinici-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Šibenik, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja

dana 29. srpnja 2015. godine s početkom u 14:45 sati

NAPOMENA: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi za Javni poziv.

______________________________________________________________________________

 UTORAK 28. srpnja 2015.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem

49. STRUČNI REFERENT u Odjelu za računovodstvo i knjigovodstvo, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove dana 28. srpnja 2015. s početkom u 9:00 sati.

50. STRUČNI REFERENT- FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA u Odjelu za računovodstvo i knjigovodstvo, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove dana 28. srpnja 2015. s početkom u 9:00 sati.

51. VIŠI STRUČNI REFERENT u Odjelu za financijsko upravljanje i kontrole Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove, dana 28. srpnja 2015. s početkom u 11:10 sati.

8. STRUČNI SURADNIK u Službi za organizaciju stacionarne zdravstvene zaštite, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove, dana 28. srpnja 2015. s početkom u 12:00 sati.

9. VIŠISTRUČNI REFERENT u Službi za organizaciju stacionarne zdravstvene zaštite, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove, dana 28. srpnja 2015. s početkom u 13:10 sati.

10. VIŠI UPRAVNI REFERENT u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove, dana 28. srpnja 2015. s početkom u 14:20 sati.

11. VIŠI UPRAVNI REFERENT u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove, dana 28. srpnja 2015. s početkom u 14:20 sati.

NAPOMENA: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi za Javni poziv. 

PONEDJELJAK 27. srpnja 2015.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem

4. VIŠI STRUČNI REFERENT u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo Ministarstva, dana 27. srpnja 2015. s početkom  u 9:00 sati.

5. UPRAVNI REFERENT u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo Ministarstva, dana 27. srpnja 2015. s početkom u 9:10 sati.

3. ADMINISTRATIVNI TAJNIK u Glavnom tajništvu Ministarstva dana 27. srpnja 2015. s početkom u 12.30 sati.

NAPOMENA: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi za Javni poziv.

PETAK 24. srpnja 2015.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem

54. STRUČNI SURADNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću, dana 24. srpnja 2015. s početkom u 9:00 sati.

55. VIŠI STRUČNI REFERENT u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću , dana 24. srpnja 2015. s početkom u 11:30 sati.

6. STRUČNI REFERENT u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo Ministarstva dana 24. srpnja 2015. s početkom u 12:45 sati.

NAPOMENA: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi za Javni poziv.

ČETVRTAK 23. srpnja 2015.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem

52. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za provedbu strukturnih reformi, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu, dana 23. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati.

7. STRUČNI REFERENT u Službi za primarnu i zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, dana 23. srpnja 2015. godine s početkom u 10,00 sati.

12. STRUČNI SURADNIK u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu, dana 23. srpnja 2015. s početkom u 12:45 sati.

13. STRUČNI SURADNIK u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu, dana 23. srpnja 2015. godine s početkom u 13,30 sati.

53. VIŠI STRUČNI REFERENT u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol, dana  23. srpnja 2015. godine s početkom u 14,15 sati.

NAPOMENA: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi za Javni poziv.

______________________________________________________________________________

16.srpanj 2015. - Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog  poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu zdravlja objavljenog 02. srpnja 2015. godine na razgovor (intervju) u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a, Zagreb za radno mjesto pod rednim brojem

 1. stručni suradnik u Kabinetu ministra dana 22. srpnja 2015. godine s početkom u  09:00 sati
 2. administrativni tajnik ministra u Kabinetu ministra dana 22. srpnja 2015. godine u početkom u 12:30 sati


 

Napomena: Kandidati koji nisu zadovoljili formalne uvjete iz Javnog poziva obaviješteni su na e-mail adresu koja je bila naznačena u prijavi na Javni poziv.

____________________________________________________________________________________________

15. srpnja 2015. - 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

______________________________________________________________________________

8.7.2015. - Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme

_____________________________________________________________________________

02.srpnja 2015 - 

Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u MZ

_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 15. stručni suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju, Služba za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol na testiranje dana 09. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni i drugi izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 2. http://www.mvep.hr/hr/hrvatska-i-europska-unija/institucije-europske-unije/
 3. http://www.mvep.hr/hr/trazi/?q=me%C4%91unarodne%20organizacije
 4. http://www.who.int
 5. http://www.euro.who.int/


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 14. viši stručni savjetnik u Odjelu za provedbu postupaka javne nabave, Služba za javnu nabavu, Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje dana 09. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH br.: U-I-1678/2013)
 2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 10/12)


______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 13. viši stručni savjetnik u Odjelu za računovodstvo i knjigovodstvo, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove na testiranje dana 08. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu („Narodne novine“, broj 148/14)
 3. Zakon o doprinosima („Narodne novine“, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14)
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14)


______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 11. stručni suradnik u Odjelu za analizu izvršenja, Služba za državni proračun, analizu i decentralizirane funkcije, Samostalni sektor za financijske poslove na testiranje dana 08. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)


______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 8. viši farmaceutski inspektor u Službi farmaceutske inspekcije, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove na testiranje dana 07. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o lijekovima („Narodne novine“, broj 76/13 i 90/14)
 2. Zakon o medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 76/13)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 9. državni sanitarni inspektor u Ispostavi Granični prijelaz Nova Sela, Područna jedinica-Odjel za Dalmaciju, Služba granične sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 07. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 i 43/09)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, broj 81/13)
 4. Zakon o hrani („Narodne novine“, broj 81/13, 14/14 i 30/15)
 5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj 81/13, 14/14 i 56/15)
 6. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13)
 7. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14)


_________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 10. viši stručni savjetnik u Područnoj jedinici Zagreb – samostalni izvršitelj, Služba za zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 07. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 2. Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04 i 37/08)


_____________________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 7. viši stručni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 06. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 6. stručni suradnik - vježbenik u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 06. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 5. administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 06. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. stručni suradnik u Službi za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 03. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o državnim službenicima („Narodne Novine“, broj 92/05, 107/07, 13/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15)
 2. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 104/13 – osnovni tekst i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru, 150/13 – Dodatak II. i 153/13 – ispravak Dodatka II.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. viši stručni savjetnik u Službi za službeničke odnose i stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 02. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 13/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15)
 2. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj  150/11 i 12/13)
 3. Zakon o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/12 i 151/14)
 4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj  150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11 i 64/15)
 6. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 127/13)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 3. viši stručni referent u Službi za službeničke odnose i stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 02. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 13/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15)
 2. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj  150/11 i 12/13)
 3. Zakon o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/12 i 151/14)
 4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj  150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11 i 64/15)
 6. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 127/13)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 4. stručni referent u Službi za službeničke odnose i stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 02. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 17. informatički referent u Samostalnoj službi za informatičke tehnologije na testiranje dana 01. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“, broj 150/05)
 2. Zakon o elektroničkom potpisu („Narodne novine“, broj 10/02, 80/08 i 30/14)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 16. viši informatički referent u Samostalnoj službi za informatičke tehnologije na testiranje dana 01. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“, broj 150/05)
 2. Zakon o elektroničkom potpisu („Narodne novine“ broj 10/02, 80/08 i 30/14)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 03. lipnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 12. stručni referent u Odjelu za izvršenje državnog proračuna, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove na testiranje dana 01. srpnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu („Narodne novine“, broj 148/14)
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------