Česta pitanja 2013. g.

«Najčešća pitanja i odgovori»

 

 vezano za raspisane pozive Ministarstva zdravlja za dodjelu financijskih potpora udrugama u 2013. godini

RednibrojPitanjeOdgovor
1. Gdje se nalazi Legenda koja se koristi za ispunjavanje Obrasca prijave projekta iz područja psihosocijalne potpore?Legenda aktivnosti i korisnika nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva uz objavljenu natječajnu dokumentaciju za svaki pojedini Natječaj.
2. Da li su kriteriji prihvatljivosti partnera isti kao i za prijavitelje (neprofitne, nevladine organizacije), djelovanje na području zdravstva minimalno godinu dana do raspisivanja natječaja?Kriteriji prihvatljivosti partnera isti su kao i za prijavitelje (neprofitne, nevladine organizacije).
3. Koji je krajnji rok koji udruga može navesti kao završetak projekta?
Trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukoliko projekt počinje 01. lipnja 2013., završetak je  31. svibnja 2014. godine.
4. Pojasnite što je Registarski broj (u Obrascu za prijavu projekta točka 16. pod I. Osnovni podaci o organizaciji), a što je RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija, točka 20. pod I. Osnovni podaci o organizaciji).Registarski broj udruge je broj pod kojim je udruga registrirana, naveden je u Rješenju o registraciji udruge kao i u Izvatku iz Registra udruga. Isto tako moguće ga je pronaći u Registru udruga koji je dostupan za pretraživanje na Internetu.RNO je broj pod kojim se udruge vode u Registru neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija. Uvid u spomenuti Registar moguć je putem Interneta.
 5.Da li se projekt koji udruga prijavljuje mora obavezno provoditi u partnerstvu?Partnerstvo u projektu je prihvatljivo ali nije obveza te se uzima u obzir prilikom ocjenjivanja projekta.
 6.Uključuje li proračunska tablica koja je sastavni dio natječajne dokumentacije ukupni iznos projekta za tri godine provođenja ili se unose troškovi samo za 2013. godinu.Proračunska tablica treba biti ispunjena na bazi troškova za prvih šest mjeseci provedbe programa obzirom da će se s udrugama koje budu prihvaćene za financiranje prvo ugovarati provedba prvih  6. mjeseci provedbe projekta u 2013. godini.Poželjno je priložiti još jednu proračunsku tablicu za sve tri godine provedbe programa.
7. Da li partneri prijavitelja zdravstvene organizacije, uz jednu ili više udruga, mogu biti i institucije?Suradnja s jednom udrugom kao partnerskom organizacijom je obvezna. Više udruga ili institucija kao partneri su mogući i poželjni.
8. Ukoliko dio projekta ne zadovoljava neke od kriterija da li će projekt u potpunosti biti odbijen?Ukoliko su zadovoljeni svi formalni uvjeti natječaja, projekt će ići dalje u ocjenjivanje. Ukoliko dio projekta u sadržajnom smislu ne zadovoljava neke od kriterija, projekt neće biti u potpunosti odbijen ali (ukoliko bude odobren za financiranje) ugovorno tijelo može umanjiti troškove financiranja aktivnosti koje ne odgovaraju sadržajno te zatražiti korekciju proračuna.
9. U koliko primjeraka je potrebno dostaviti prijavu projekta na CD-u?Prijavu projekta potrebno je dostaviti u tri primjerka na CD-u.
10. Da li se priznaju troškovi sudjelovanja predstavnika udruga na edukacijama za provedbu EU projekata u svrhu jačanja kapaciteta udruga?Troškovi se priznaju.
11. Da li su prihvatljivi troškovi režija ukoliko udruga djeluje u prostoru koji iznajmljuje od fizičke osobe koja nije član udruge, a udruga ima potpisan Ugovor o najmu?Ukoliko udruga djeluje u prostoru koji iznajmljuje od fizičke osobe koja nije član udruge, a udruga ima uredno potpisan Ugovor o najmu, troškovi su prihvatljivi.
12. Da li je moguće financiranje troškova za odlazak predstavnika udruge na konferencije (plaćanje putnih troškova i smještaja)?Nije moguće financirati odlazak predstavnika udruge na konferencije ukoliko je to jedina aktivnost projekta/programa za koju se traži financiranje, ali je moguće financiranje navedenog kao jedne od aktivnosti projekta/programa koja doprinosi edukaciji (stručnom usavršavanju) predstavnika udruge.