Nacionalni transplantacijski program

Transplantacijska medicina predstavlja jednistveno područje koje naš zdravstveni sustav, zahvaljujući iznimnim rezultatima, pozicionira u sam svjetski vrh

Zahvaljujući visoko razvijenoj svijesti o darivanju i solidarnosti naših građana, vrsnosti transplantacijskih timova te učinkovitom organizacijskom modelu, Hrvatska je jedna od vodećih zemalja u svijetu u području darivanja i presađivanja organa.