Sektor za transplantaciju i biomedicinu

Aktivnosti vezane uz područje biomedicine kao što su organi, tkiva i stanice, krv i krvni pripravci te medicinski pomognuta oplodnja spadaju pod djelatnost Sektora za transplantaciju i biomedicinu, čija je zadaća osiguranje dostatnosti ljudskih organa, tkivnih presadaka i krvnih pripravaka te ujednačene kvalitete i sigurnosti (sukladno EU zahtjevima), u svrhu liječenja.

Sektor za transplantaciju i biomedicinu obavlja sljedeće poslove:
 
 • promiče etička načela darivanja i presađivanja organa, tkiva i stanica
 • planira, prati i koordinira aktivnosti vezane uz darivanje, prikupljanje, pohranu, raspodjelu,  presađivanje i razmjenu organa, tkiva i stanica u svrhu liječenja
 • upravlja nacionalnom listom čekanja te nadzire i koordinira dodjelu organa (u skladu s utvrđenim kriterijima)
 • upravlja sustavom za dojavu i praćenje neželjenih događaja i reakcija (biovigilancija)
 • upravlja središnjim informacijskim sustavom za potrebe Nacionalnog transplantacijskog programa (organi, tkiva, stanice)
 • upravlja registrima i evidencijama iz područja transplantacije i biomedicine
 • odobrava uvoz i izvoz tkiva i stanica
 • prikuplja i obrađuje podatke te vodi propisanu dokumentaciju i evidencije
 • osigurava sustav kvalitete u procesu darivanja i prikupljanja organa
 • priprema i vodi postupak izdavanja odobrenja za djelatnost presađivanja organa, prikupljanje i preradu krvi,  postupke medicinske oplodnje te djelatnosti tkivnog bankarstva
 • planira, izrađuje i sudjeluje u provedbi edukativno promidžbenih programa, projekata, akcijskih planova, smjernica te strateških dokumenata u cilju unaprjeđenja Nacionalnog transplantacijskog programa i područja biomedicine
 • priprema i podnosi izvješća nacionalnim i međunarodnim tijelima
 • planira i predlaže plan nabave i financijski model za provedbu NTP-a i područja biomedicine
 • sudjeluje u pripremi nacrta stručnih podloga za izradu strateških dokumenata, zakona i propisa iz djelokruga transplantacije i biomedicine.