Novi život na dar

Zavod za transplantaciju i biomedicinu je ustrojstvena jedinica ministarstva nadležna za planiranje, koordinaciju i praćenje provedbe nacionalnog transplantacijskog programa.