3. Ministarstvo zdravstva_ Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca