Djelovanje na svjetskoj razini

ROHO: Hrvatska prezentirala liječenje akutnog koronarnog sindroma
Državni tajnik prim. Željko Plazonić sudjelovao je na konvenciji bolničkih ustanova Republike Rumunjske i tom prigodom održao je prezentaciju pod nazivom „Treatment of Acute Coronary Syndrome Patients in Croatia“, odnosno „Liječenje akutnog koronarnog sindroma u Hrvatskoj“, koja je izazvala veliki interes. U okviru konvencije održana je i rasprava o medicinskim sustavima i izazovima, gdje je i Republika Hrvatska podijelila svoje iskustvo.
Međunarodni simpozij o dostupnosti inovativnih (vrlo skupih) lijekova
Na poziv uglednih profesora prestižne znanstvene i edukativne ustanove London School of Hygiene & Tropical Medicine na području javnog i globalnog zdravstva, prim. Željko Plazonić sudjelovao je kao poseban gost, a pomoćnica ravnatelja u Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (AAZ) dr. sc. Mirjana Huić održala je pozvano predavanje “Access to Highly-Innovative Therapies in CEE Countries: The Example of Croatia”.
Međunarodni simpozij okupio je i druge različite dionike: predstavnike SZO-a, EUnetHTA, donositelje odluka, udruge bolesnika, HTA ustanove, znanstvene ustanove te zdravstvenu industriju. Putem predavanja i panel rasprava obuhvaćene su vrlo aktualne teme globalnih izazova u razvoju i dostupnosti inovativnih, vrlo skupih lijekova; HTA postupaka na EU i nacionalnoj razini te donošenja odluka i dostupnosti vrlo skupih lijekova na nacionalnim razinama Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Hrvatske i zemalja Srednje i istočne Europe te izazovima u području ciljane terapije i liječenja rijetkih bolesti.
Uočene su brojne prepreke i nejednaka dostupnost inovativnim, skupim lijekovima na EU i globalnoj razini, uz posljedice na kliničke ishode bolesnika te su predloženi različiti mehanizmi za rješavanje istih. Naglašeno je načelo solidarnosti zbog omogućavanja jednakomjerne dostupnosti skupim lijekovima svim bolesnicima te potreba daljnjeg zajedničkog aktivnog djelovanja na EU i globalnoj razini zbog učinkovitog rješavanja određivanja cijena inovativnih lijekova; moguće zajedničke javne nabave; inovativni fleksibilni mehanizmi plaćanja troškova liječenja, zajedničkih procjena zdravstvenih tehnologija i prikupljana podataka na EU razini.
Sukladno afričkoj narodnoj izrjeci - “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”- samo zajedničkim djelovanjem svih dionika moguće je pronalaženje inovativnih rješenja za učinkovitu i jednako dostupnu zdravstvenu skrb, a na dobrobit svih bolesnika.
Prva globalna ministarska konferencija o zaustavljanju tuberkuloze
Na Prvoj globalnoj ministarskoj konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije o zaustavljanju tuberkuloze održanoj 16. i 17. studenog 2017. godine u Moskvi, u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije i Vlade Ruske Federacije, sudjelovali su Tomislav Dulibić, dipl. iur., državni tajnik, prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., pomoćnica ministra, i doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Naziv Konferencije je „Zaustavljanje tuberkuloze u eri održivog razvoja: multisektorski odgovor/Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era: A Multisectoral Response“
Glavne teme konferencije bile su:
(i) univerzalna pokrivenost zaštite i prevencije tuberkuloze;
(ii) održivo financiranje za ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite; (
iii) poštivanje načela jednakosti, etike i ljudskih prava;
(iv) znanstvena istraživanja i inovacije;
(v) nadziranje i procjena napretka;
(vi) aktivnosti u području AMR;
(vii) unaprjeđenje zdravstvenih odgovora prema tuberkulozi i HIV-u;
(viii) sinergija i suradnja između zdravstvenih odgovora prema tuberkulozi i nezaraznim bolestima
Na konferenciji je sudjelovalo preko 1000 predstavnika resornih ministarstava, međunarodnih organizacija i specijaliziranih agencija UN-a, iz preko 120 država članica, te je predstavljena ministarska deklaracija kojom se obvezuju države članice
Konferencija je problematizirala činjenicu kako, s jedne strane, moderna tehnologija i znanja u medicini omogućuju vrhunsku dijagnostiku i liječenje, a s druge strane, broj oboljelih od tuberkuloze u svijetu se ne smanjuje. Veliki problem predstavlja multirezistentna tuberkuloza od koje je broj oboljelih najveći u bivšim zemljama SSSR-a, a pojavljuje se i kao posljedica loših uvjeta života i neadekvatne zdravstvene zaštite u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Kao i u svim drugim zdravstvenim poljima u Europi, na konferenciji se tražio interdisciplinarni pristup, koji bi uključivao sve državne resore - kako bi se vidjelo što resori mogu učiniti po pitanju poboljšanja uvjeta života, bolje dostupnosti socijalnih službi i zdravstvene zaštite te pristupa samom liječenju tuberkuloze, kako bi se spriječilo stvaranje rezistentnih sojeva.
Na konferenciji je donesena Deklaracija koja sadrži odluku svih zemalja članica SZO-a koje su se okupile (sudjelovalo je 75 ministara zdravstva iz cijelog svijeta) o provođenju aktivnosti koje će dovesti do smanjenja i iskorjenjivanja tuberkuloze.
8. globalna konferencija Medical Korea 2017
Od 20. do 21. studenog 2017. godine u Seulu održana je 8. Globalna konferencija ''Medical Korea'' o zdravstvu i zdravstvenom turizmu na kojoj je sudjelovalo izaslanstvo Ministarstva zdravstva na čelu s DT prim. Željkom Plazonićem. Državni tajnik prim. Plazonić sudjelovao je na panelu vezano uz zdravstveni turizam te predstavio trendove i potencijale hrvatskog zdravstvenog turizma. Razgovaralo  se također i  o ostalim mogućnostima  suradnje s Republikom Korejom u zdravstvenom sektoru.
Tijekom konferencije potpisan je i Memorandum o suglasnosti između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Koreje u područjima zdravstva i medicine.
Nakon konferencije hrvatsko izaslanstvo je u pratnji  veleposlanika RH u Republici Koreji, gospodina Hrvoja Cvitanovića, posjetilo dvije vodeće korejske bolnice, bolnicu Severance i bolnicu Asan. U navedenim bolnicama održani su sastanci s rukovodstvom bolnice te  održane prezentacije vezano uz strukturu i način funkcioniranja  bolnica.  Nakon sastanka izaslanstvo je krenulo u obilazak bolnica te se upoznalo s najnovijim tehnološkim dostignućima kojima se navedene bolnice koriste u svom radu.
Državni tajnik, g. Plazonić  je na konferenciji i sastancima koji su tamo vođeni istaknuo kako je ovogodišnja konferencija otvorila veće mogućnosti za suradnju s Republikom Korejom utemeljenu na zajedničkim interesima i prijateljskim odnosima. Tome će uvelike doprinijeti i potpisani zajednički Memorandum koji će ujedno biti i međunarodna obveza daljnjeg razvoja naše suradnje u području zdravstvenog turizma, zdravstvene prehrane, e-zdravstva, zdravstvene tehnologije,  lijekova i medicinskih proizvoda.