Migranti i zaštita zdravlja

  • Slika /slike/opatovac like.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Svakodnevno nam se javljaju zdravstveni djelatnici i nude pomoć u pružanju zdravstvene zaštite migrantima. Još jednom su pokazali visok stupanj humanosti i profesionalnosti.

Zbog velikog broja migranata koji putuju kroz našu zemlju, ministar zdravlja je proglasio pripravnost za zdravstvene ustanove na pogođenom području, a hrvatski zdravstveni djelatnici još jednom su pokazali visok stupanj humanosti i profesionalnosti. Dodatni medicinski timovi dežuraju u sklopu, ili u blizini prognaničkih naselja, a uz veće skupine migranata redovito dežuraju timovi hitne medicinske službe.
Premda je riječ uglavnom o mlađoj i zdravoj populaciji, zbog dugotrajnog života u neprimjerenim uvjetima, zabilježen je značajan broj medicinskih intervencija. Ministarstvo zdravlja redovito prati rad medicinskih timova na terenu te o tome sastavlja dnevna izviješća.
Prijave za donacije lijekova, medicinskih proizvoda i opreme
Svi koji žele pomoći u liječenju imigranata donacijom lijekova, medicinskih proizvoda i opreme, da svoje pismo namjere pošalju na email Kriznog stožera Ministarstva zdravlja - zdravstvo.donacije@miz.hr
Prijave za pomoć u zdravstvenom zbrinjavanju imigranata
Ministarstvu zdravlja svakodnevno se javljaju zdravstveni djelatnici koji nude pomoć u pružanju zdravstvene zaštite migrantima. Zahvaljujemo kolegicama i kolegama na toj plemenitoj gesti i pozivamo sve zainteresirane da svoju namjeru s kraćim životopisom prijave na email adresu zdravstvo.volonteri@miz.hr