Preporuke bolesnicima nakon transplantacije organa u vezi pandemije virusa COVID-19