Preskoči na glavni sadržaj

Istaknute teme

Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ tijekom HR PRES

Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ tijekom HR PRES


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Zagreb, 9. kolovoza 2019. godine

 
 
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I DOSTAVU PONUDA ZA SUORGANIZACIJU MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE „TJEDAN E-ZDRAVSTVA / E-HEALTH WEEK 2020“ TIJEKOM PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE
 
 
1. ŠTO JE „TJEDAN E-ZDRAVSTVA / E-HEALTH WEEK 2020“?
Tjedan e-zdravstva je najveći događaj u domeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija za zdravstvo u Europi, koji se održava svake godine u organizaciji države koja predsjeda Vijećem Europske unije te uz podršku Europske komisije.
Organizacija međunarodne stručne konferencije (u daljnjem tekstu: Konferencija) temelji se na presedanima i tradiciji uspostavljenoj posljednjih desetak godina tijekom predsjedanja zemalja članica Vijećem EU.
Događaj je dio agende Digitalnog jedinstvenog tržišta, na kojem sudjeluju zdravstveni stručnjaci, donositelji i provoditelji zdravstvenih politika te poslovni subjekti koji se bave razvojem rješenja za zdravstveni sustav.
Konferencija predstavlja priliku za razmjenu iskustava dionika u domeni e-zdravstva te proširivanje suradnje.
Republika Hrvatska je od ulaska u EU vrlo aktivno sudjelovala u raznim aktivnostima međunarodne suradnje iz područja e-zdravstva. Jedna je od država članica koja uspješno  implementira i testira prekograničnu suradnju. Hrvatski proizvođači digitalnih rješenja u zdravstvu sve su više prepoznati u regiji i globalno, a međunarodna konferencija pod nazivom „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ je njihov svojevrstan izlog te time multiplicira njihove mogućnosti umrežavanja i boljeg plasmana njihovih proizvoda, što doprinosi hrvatskom gospodarstvu.
Cilj Konferencije je da Republika Hrvatska pokaže napredak i snažno vodstvo u području e-zdravstva. Konferencija će afirmirati Hrvatsku kao nezaobilazan čimbenik u području e-zdravstva u Europi i usredotočiti se na poslovne i istraživačke mogućnosti u sustavu zdravstva. Očekivani broj sudionika događaja je tisuću.
 

1.1.TKO JE ORGANIZATOR?

„Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ organizira Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Organizator) uz potporu po ovom Javnom pozivu odabrane partnerske organizacije i to na sljedeći način:
 • Republika Hrvatska, kao predsjedavajuća država članica Europske unije od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, organizira jednodnevni sastanak na visokoj razini (do stotinu sudionika), gdje je pristup događaju ograničen na predstavnike država i izabrane sudionike,
 • Partnerska organizacija organizira trodnevnu međunarodnu stručnu konferenciju (tisuću sudionika) uz izložbeni dio za predstavnike industrije, nevladinog sektora i drugih organizacija vezanih uz e-zdravstvo,
 • Na marginama konferencije će se, prema dogovoru, održavati i drugi događaji, poput dvodnevnog sastanka tijela eHealth Network (do stotinu sudionika), koje također treba organizacijski i logistički uklopiti u Tjedan e-zdravstva,
 • Okvirni termin za održavanje događaja „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ je tri (3) dana uzastopno u mjesecu travnju 2020. godine,
 • Organizator će s partnerskom organizacijom koordinirati sve aktivnosti, kao i s Tajništvom Upravljačkog vijeća Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. i Međuresornog koordinacijskog vijeća Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

1.2.TKO JE SUORGANIZATOR? 

Suorganizator međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ je po ovom Javnom pozivu odabrana neprofitna organizacija, udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja (u daljnjem tekstu: Suorganizator) s međunarodnim iskustvom u području e-zdravstva. Odabrani Suorganizator može biti pravna osoba koja je iskazala interes i dostavila ponudu po ovom Javnom pozivu, a koja udovoljava sljedećim zahtjevima:
 • posjeduje znanje, poslovnu mrežu i iskustvo u pripremi i provedbi događaja u području e-zdravstva sličnih događajima koji su se ranije održavali u zemljama EU-a tijekom njihovog predsjedanja Vijećem EU-a,
 • preuzima puni financijski rizik za izvođenje Konferencije u smislu upravljanja projektom, iznajmljivanja mjesta održavanja Konferencije, ugostiteljstva, tehničke podrške, medija, osoblja, angažiranja lokalnih agencija i pružatelja usluga, troškova govornika i slično,
 • osigurava dostupnost osoblja, resursa i globalne baze podataka kontakata s ciljem održavanja Konferencije koja se sastoji od ponude jedinstvenog i stručnog sadržaja te izložbenog dijela za predstavnike industrije, nevladinog sektora i drugih organizacija vezanih uz e-zdravstvo, kao i drugih mogućnosti umrežavanja za najmanje tisuću sudionika događaja,
 • osigurava pružatelje usluga, putničke agencije i slično, s ciljem ponude najboljih mogućih uvjeta i resursa te najbolje moguće usluge, cijena i rezultata Konferencije za sve uključene strane,
 • surađuje s Organizatorom uoči i tijekom Konferencije na zajedničkom marketinškom i komunikacijskom planu,
 • prikuplja prihode od Konferencije, uključujući kotizacije (iznos kotizacije plaćaju sudionici koja mora biti usuglašena s Organizatorom), sponzorstva, prijave delegacija i prihode od izložbenog dijela, kao i upravljanje svim komercijalnim dijelovima događaja, posebno vezanim uz izložbeni dio i sponzore.
 
2. TKO MOŽE DOSTAVITI PONUDU?
Na ovaj Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ (u daljnjem tekstu: Javni poziv) može se javiti neprofitna organizacija, udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja s međunarodnim iskustvom u području e-zdravstva.
 
2.1. UVJETI ZA SUORGANIZATORA
Suorganizator mora ispuniti sljedeće uvjete:
 1. Pokazati spremnost svoje organizacije za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“, putem pisane ponude,
 2. Postaviti iskusnog voditelja projekta za pripremu i provedbu međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-Zdravstva / e-Health Week 2020“,
 3. Osigurati raspoloživost jednog mjesta održavanja događaja na području Republike Hrvatske s prikladnim smještajnim kapacitetima i prostorima za izlaganje, uzimajući u obzir udaljenost od zračnih luka za međunarodne letove te okvirni termin za održavanje događaja tijekom tri (3) dana uzastopno u mjesecu travnju 2020. godine,
 4. Predložiti programske teme konferencije s ključnim napomenama i govornicima te prijedlogom broja i možebitnog rasporeda paralelnih sjednica.
 
3. POSTUPAK IZBORA SUORGANIZATORA
Krajnji rok za obavljanje svih poslova iz ovog Javnog poziva je datum 30. lipnja 2020. godine, odnosno završetak Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
 
3.1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA PONUDE

Obvezna dokumentacija u jednom (1) primjerku na hrvatskom ili engleskom jeziku sastoji se od sljedećih dokumenata:
 1. Ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ potpisana od strane ovlaštene osobe Suorganizatora, kojom Suorganizator prihvaća sve zahtjeve i uvjete te obveze navedene u ovom Javnom pozivu, i dokazuje međunarodno iskustvo u području e-zdravstva te značajno znanje o temi upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama,
 2. Dokaz o registraciji Suorganizatora kao pravne osobe pri službenom tijelu za evidenciju neprofitnih organizacija, udruga, saveza, zajednica, mreža, koordinacija ili drugih oblika udruživanja,
 3. Potpisan životopis iskusnog voditelja projekta za pripremu i provedbu događaja koji uključuje međunarodnu stručnu konferenciju „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ i dokazuje iskustvo u organizaciji najmanje pet (5) događaja veličine, opsega i tematike kao „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“,
 4. Dokaz o raspoloživosti jednog mjesta održavanja događaja na području Republike Hrvatske s prikladnim smještajnim kapacitetima i prostorima za izlaganje, uzimajući u obzir udaljenost od zračnih luka za međunarodne letove te okvirni termin za održavanje događaja tijekom tri (3) dana uzastopno u travnju 2020. godine,
 5. Pisani prijedlog (do dvije stranice) programskih tema međunarodne stručne konferencije, s ključnim napomenama i govornicima te prijedlogom broja i možebitnog rasporeda paralelnih sjednica.
 
3.2. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ISKAZA INTERESA I PONUDE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, pod rubrikom Istaknute teme (https://zdravstvo.gov.hr/istaknute-teme/11).
Rok za iskaz interesa i podnošenje ponuda po ovom Javnom pozivu iznosi osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, odnosno od dana 9. kolovoza 2019. godine.
Dokumentaciju uz iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ iz točke 3.1. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti elektroničkom poštom na adresu hrpres2020@miz.hr s naznakom 'Javni poziv za iskaz interesa i dostavu ponuda za suorganizaciju međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“',  najkasnije do 17. kolovoza 2019. godine.
Dokumentacija koja je zaprimljena izvan roka neće se uzimati u obzir. Organizator zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju radi pojašnjenja iskaza interesa i ponuda.
 
3.3. PREGLED DOKUMENTACIJE ZA ISKAZ INTERESA I PONUDA TE KRITERIJI ZA OCJENU I ODABIR SUORGANIZATORA
Ministar zdravstva osniva Povjerenstvo za ocjenu zaprimljene dokumentacije za iskaz interesa i dostavljenih ponuda po ovom Javnom pozivu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje će pregledati zaprimljenu dokumentaciju. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih subjekata koji imaju pravni interes podnijeti dokumentaciju po ovom Javnom pozivu, Ministarstvo zdravstva neće davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, ali može davati objašnjenja ovog Javnog poziva i to isključivo elektroničkom poštom na adresu hrpres2020@miz.hr.
 
 
Kriteriji za ocjenu i odabir:
 1. Dostavljena ponuda za suorganizaciju Konferencije, prema uvjetima navedenim u točki 2.1. i dokumentaciji navedenoj u točki 3.1. ovog Javnog poziva: najviše pet (5) bodova,
 2. Dostavljen dokaz o registraciji Suorganizatora kao pravne osobe pri službenom tijelu za evidenciju neprofitnih organizacija, udruga, saveza, zajednica, mreža, koordinacija ili drugih oblika udruživanja: najviše dva (2) boda,
 3. Dokazano iskustvo voditelja projekta za pripremu i provedbu međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-Zdravstva / e-Health Week 2020“: najmanje pet (5) bodova za iskustvo u najmanje pet (5) događaja iste veličine, opsega i tematike te po jedan (1) dodatni bod za iskustvo u svakom dodatnom događaju iste veličine, opsega i tematike,
 4. Dokazana raspoloživost jednog prikladnog mjesta održavanja događaja na području Republike Hrvatske: po jedan (1) bod za svaku zračnu luku s međunarodnim letovima udaljenu ne više od 300 kilometara od tog mjesta održavanja događaja,
 5. Dostavljen pisani prijedlog programskih tema ove međunarodne stručne konferencije, prema uvjetima navedenim u točki 2.1. ovog Javnog poziva: najviše tri (3) boda.
Odabrat će se ponuda ocijenjena najvećim brojem bodova. U slučaju da više pristiglih ponuda bude ocijenjeno jednakim brojem bodova, prednost će se dati onoj ponudi koja ima veći broj bodova prema kriteriju 3), a u ponovljenom slučaju prednost će se dati onoj ponudi koja ima veći broj bodova prema kriteriju 4). U slučaju i tada više ponuda s jednakim brojem bodova, prednost će se dati onoj ponudi koja je ranije zaprimljena elektroničkom poštom na adresu hrpres2020@miz.hr.
Organizator zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja ovog Javnog poziva u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude te će u tom slučaju svi subjekti koji su sudjelovali na ovom Javnom pozivu biti obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu s koje je ponuda poslana.
 
3.4. OBJAVA ODLUKE O ODABIRU SUORGANIZATORA

Odluka o odabiru Suorganizatora međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health Week 2020“ objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, pod rubrikom Istaknute teme (https://zdravstvo.gov.hr/istaknute-teme/11).
Ministarstvo zdravstva i odabrani Suorganizator sklopit će ugovor o poslovnoj suradnji, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
 
 
Odluka o odabiru organizatora međunarodne stručne konferencije „Tjedan e-zdravstva / e-Health week 2020“ tijekom Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (HR PRESS)
Fondovi EU - Najvažniji projekti u 2018. i 2019. godini
Javna nabava - najvažniji postupci u 2018. godini
Javna nabava - najvažniji postupci u 2018. godini
Nabave provedene i ugovorene tijekom 2018. godine koje su bitne za unaprjeđenje cjelokupnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj i koje pridonose rješavanju problema lista čekanja i pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite. Radi se o postupcima velike vrijednosti i postupcima nabave medicinske opreme visoke tehničke složenosti što čini postupak nabave kompleksnim.
 1. Medicinski uređaji s isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji za Klinički bolnički centar Zagreb (2 komada - uređaj za intra-kranijalnu radiokirurgiju sa izvorom zračenja CO-60 i MRI uređaj od 1,5T), ukupna vrijednost nabavljenih uređaja je 47.962.500,00 HRK i financirano je iz sredstava fondova Europske unije.
 
 1. Uređaji za magnetsku rezonancu 1.5T za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (7 komada - KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, OB Varaždin, OB Zadar), ukupna vrijednost nabavljenih uređaja je 50.015.000,00 HRK i financirano je iz sredstava fondova Europske unije.
 
 1. Angiosale DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (5 komada - KBC Zagreb, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava), ukupna vrijednost nabavljenih uređaja je 29.438.125,00 HRK i financirano je iz sredstava fondova Europske unije.
 
 1. Angiografski RTG aparati za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (5 komada - KBC Split, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava i KB Sveti Duh), ukupna vrijednost nabavljenih uređaja je 24.320.625,00 HRK i financirano je iz sredstava fondova Europske unije.
 
 1. Robotski kirurški sustav, ukupna vrijednost nabavljenog sustava je 14.875.000,00 HRK i financirano je iz sredstava fondova Europske unije.
 
 1. Linearni akcelerator i sustav za planiranje radioterapije za Klinički bolnički centar Zagreb sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji, ukupna vrijednost nabavljenog uređaja i sustava je 23.225.625,00 HRK, financirano iz Državnog proračuna.
 
 1. Kolonoskopi bez stupova za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, ukupna vrijednost nabavljenih uređaja je 3.186.250,16 HRK, financirano iz Državnog proračuna.
 
Važno je istaknuti da je u 2018. godini provedeno i 13 postupaka zajedničke nabave za 3 predmetne kategorije u ukupno 488 grupa, a rezultat toga je ukupna ugovorena vrijednost od 235.506.212,84 HRK.
 
Javna nabava - najvažniji postupci u 2017. godini
 1. DIGITALNI MAMOGRAFSKI UREĐAJ S TOMOSINTEZOM I STEREOTAKSIJSKOM BIOPSIJOM
Ministarstvo zdravstva je u 19. listopada 2017. godine s dobavljačem medicinske opreme Finera d.o.o., Zagreb sklopilo Ugovor o javnoj nabavi digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za šest bolnica (KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Rijeka, KBC Split, KBC Osijek, KB Dubrava) u kojima se radi najviše mamografskih pretraga i najsofisticiranija dijagnostika dojke u Republici Hrvatskoj. Vrijednost Ugovora je 8.765.550,00 milijuna kuna (jedinična vrijednost po uređaju iznosi 1.460.925,00 kuna s PDV-om).
Radi se o visokokvalitetnim i sofisticiranim uređajima jednog od najboljih svjetskih proizvođača uređaja s digitalnom tomosintezom na svijetu koji ima velika većina najboljih svjetskih radioloških institucija, a najveći broj znanstvenih radova o digitalnoj tomosintezi u dijagnostici karcinoma dojke objavljen je na temelju istraživanja upravo na takvim  uređajima.
Obzirom na činjenicu da se u RH godišnje otkriva preko 2.600 karcinoma dojke, i u programu nacionalnog mamografskog probira i pri izvođenju dijagnostičkih mamografskih pretraga, smatramo ovu nabavu izuzetno važnom, osobito iz razloga što digitalna tomosinteza omogućuje otkrivanje značajno većeg broja karcinoma u usporedbi s običnim mamografskim uređajima koje su ustanove do sada imale. Time će se proces obrade bolesnika u okviru dnevnih bolnica izrazito osuvremeniti i olakšati te će se omogućiti  kompletna dijagnostika – mamografija, ultrazvuk, biopsija – u kratko vrijeme i bez ikakve potrebe za hospitalizacijom.
 
 1. LINEARNI AKCELERATOR
Dana 29. kolovoza 2017. godine je između Ministarstva zdravstva i tvrtke Eurokontakt d.o.o. sklopljen Ugovor o javnoj nabavi linearnog akceleratora za potrebe KBC-a Osijek. Vrijednost Ugovora iznosi 10.785.448,00 kuna bez PDV-a odnosno 13.481.810,00 kuna s PDV-om.
Linearni akcelerator jedan je od izuzetno važnih uređaja a služi za postoperativnu terapiju zračenjem za onkološke pacijente. U KBC-u Osijek se njime koristi 800 pacijenata, dok je standard ovakvih uređaja 300-400 pacijenata.
 
 1. POSTUPCI POKRENUTI U 2017.
Ministarstvo je u 2017. godini je provelo postupke javne nabave za slijedeće predmete nabave kako slijedi:
-Uređaji  za magnetsku rezonancu 1.5T (7 komada) za KBC Zagreb, KBCSM,  KBC Rijeka, KBC Split, KB Dubrava, OB Varaždin, OB Zadar
Za  postupak javne za nabave za uređaje  za magnetsku rezonancu donijeta je  Odluka o odabiru na iznos od 50.0150.000 kn s PDV-om te se uskoro očekuje  potpisivanje Ugovora i isporuka.
-Nabava Gamma knifea i MR uređaja 1,5 T za KBC Zagreb
Za uređaje  Gamma knifea i MR uređaja 1,5 T planirane vrijednosti 40.000.000 kn s PDV-om predviđeno je javno otvaranje 15.02.2018.                  
 
Važno za naglasiti je kako se nabava gore navedenih medicinskih uređaja financira bespovratnim sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014­.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, a  koja su namijenjena za poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u bolnicama u javnom zdravstvenom sektoru.
 
 1. NABAVA MSCT UREĐAJA ZA OB VIROVITICA
Ministarstvo je sufinanciralo nabavu u iznosu od 3.674.263,00 kn MSCT-a na Odijelu za radiologiju za OB Viroviticu, gdje se svakodnevno izvode zahtjevni pregledi kao što su angiografije, pregledi teško pokretnih i nepokretnih pacijenata, sve češće obrade politraumatiziranih pacijenata kada se pregled mora obaviti u vrlo kratkom vremenu.
 
 1. MEDICINSKA OPREMA ZA KLINIKU ZA DJEČJE BOLESTI, ZAGREB
Obzirom se radi o najranjivijoj skupini našeg društva, a to su djeca, ministarstvo je za Kliniku za dječje bolesti Klaićeva  financiralo nabavu opreme u iznosu od 5.721.894,00 kn u 2017. godini za niže navedene uređaje:
 1. Digitalna RTG dijaskopija,
 2. C-luk  za potrebe RTG snimanja u operacijskoj sali kako bi se smanjilo zračenje malih pacijenata obzirom stari uređaji imaju puno veće zračenje,
 3. Aparat za anesteziju,
 4. Inkubator sa monitorom i respiratorom za prijevremeno rođenu djecu koji su najugroženiji pacijenti,
 5. Uređaj za sekvenciranje kliničkog egzoma koji omogućuje brže i bolje otkrivanje genetičkih poremećaja kod djece koja imaju presudnu ulogu u 15-25% svih smrti u dječjoj dobi,
 6. Uređaj za digitalnu denzitometriju koji pomaže kod dijagnosticiranja niza bolesti i poremećaja dječje dobi.
 
 1. NABAVA 22 RESPIRATORA S MONITORIMA  ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Nakon donošenja Strateškog programa razvoja palijativne skrbi RH 2017.-2020.u kojoj strategiji je i predviđeno osnivanje respiracijskih centara u RH, Ministarstvo zdravstva je ( nakon provedenog postupka javne nabave ) nabavilo 22 respiratora s monitorima u vrijednosti 4.743.750 s PDV-om za niže navedene zdravstvene ustanove kako slijedi:
1. Grupa: Respirator s monitorom za Opću i veteransku bolnicu Knin, 7 komada
2. Grupa: Respirator s monitorom za Opću bolnicu i bolnicu branitelja domovinskog rata
    Ogulin, 3 komada
3. Grupa: Respirator s monitorom za Opću županijsku bolnicu Vinkovci, 3 komada
4. Grupa: Respirator s monitorom za Opću bolnicu Požega, lokacija Pakrac, 3 komada
5. Grupa: Respirator s monitorom za Opću bolnicu Nova Gradiška, 3 komada
6. Grupa: Respirator s monitorom za Opću bolnicu Našice, 3 komada
 
Fondovi Europske unije - najvažniji projekti u 2017. godini
U lipnju 2017. je izbjegnuta suspenzija 2 milijarde kuna iz EU fondova namijenjena za zdravstvo, koje je prijetila od 2015., i to kao rezultat uspješnog ispunjenja svih EX-ANTE UVJETA, u suradnji sa stručnim službama Europske komisije i nakon intenzivnih pregovora i rada na Akcijskom planu za nesmetano korištenje ESI fondova.
U sustavu zdravstva u 2017. godini ugovorena je 1 milijarda i 200 milijuna kuna infrastrukturnih projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. U 2018. godini će uslijediti provedba većine projektnih aktivnosti županija (infrastrukturni radovi  i opremanje domova zdravlja te opremanje ordinacija koncesionara na području 18 županija) i bolnica (projekti dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija, projekti objedinjenih hitnih bolničkih prijema (OHBP-ova) i projekti ranjivih skupina). Na taj način će se vidjeti stvarni učinci ulaganja sredstava iz EU fondova na terenu, kroz bolju dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini, kroz smanjeno upućivanje u bolnice, te kroz kvalitetniji pristup zdravstvenoj zaštiti na sekundarnoj i tercijarnoj razini.
U okviru Europskog socijalnog fonda, nastavlja se uspješna provedba dvaju projekata izravne dodjele ukupne vrijednosti 60 milijuna HRK  (korisnici: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatska liječnička komora). Također, očekuje se sklapanje ugovora za djelatnost hitne medicine (Hrvatski zavod za hitnu medicinu) u iznosu od cca 10 milijuna HRK), a predviđeno je sklapanje ugovora za projekte specijalističkog usavršavanja doktora medicine ukupne vrijednosti u okviru natječaja od 187 milijuna HRK. Pripremljena je dokumentacija za širok spektra dionika (institucije, udruge, zavodi) i prijavu njihovih projekata iz domene promocije zdravlja i prevencije bolesti (vrijednost 27 milijuna HRK).
Postoji izniman iskaz interesa dionika u sustavu zdravstva (komore, zavodi, medicinski fakulteti) za prijedlozima projekata kontinuiranog stručnog usavršavanjem zdravstvenih djelatnika, očekuju se novo ugovaranje u nadolazećem razdoblju i prijedlog za povećanjem financijske alokacije, čime bi se vidjeli značajni pomaci sustavnog i kontinuiranog usavršavanja zdravstvenih djelatnika u sektor zdravstva.
Nastavlja se provedba projekata iz Prijedložnog instrumenta, koji služe načelno kao strateška podloga za projekte iz ESI fondova te je pripremljena dokumentacija za javni natječaj za financiranje projekata u području pružanja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite. 
Nadalje, kao osnova za ugovaranje projekata bolnica „Stručno povjerenstvo za ocjenu usklađenosti EU projekata sa strateškim okvirom u području zdravstva“ (pri Ministarstvu zdravstva) je izdalo ukupno 26 suglasnosti za projekte dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija odnosno 4 suglasnosti za projekte OHBP-ova. Temeljem navedenih suglasnosti, bolnice su prijavile projektne prijedloge i uspješno tijekom 2018. i početkom 2018. ugovorena 23 projekta dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija i 4 projekta OHBP-ova.
Tijekom 2017. godine provode se 2 ugovorena projekta za posebno ranjive skupine (Vrapče i Novi Marof) te je raspisan poziv i za ranjive skupine - djecu i pacijente sa teškim spinalnim oštećenjima (Klinika za dječje bolesti Zagreb i SB varaždinske Toplice).
Ministarstvo zdravstva, kao sektorski nadležno tijelo, uspješno je ispunilo i fizičke (indikatori) i financijske pokazatelje (stopa ugovaranja), pa i premašilo iznos ukupne financijske alokacije koja je namijenjena sustavu zdravstva u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (u domeni dnevnih bolnice i dnevnih kirurgija, kao i za nabavu visoko-sofisticirane opreme za bolnice u RH).
Dana 4 kolovozu 2017. Ministarstvo zdravstva objavilo je Poziv u iznosu od 187 milijuna kuna, upućen prema unaprijed određenim domovima zdravlja i županijskim zavodima za hitnu medicinu, a namijenjen za financiranje iz EU fondova specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Prvi EU ugovori za cca. 82 specijalizanta potpisani su  16.2. 2018. godine.
 
Funkcionalna integracija bolnica
Funkcionalnim integriranjem, uz restrukturiranje i osuvremenjivanje bolnica na osnovi zajedničkog razvoja unapređuju se i usklađuju upravljanje, dijagnostičko-terapijski postupci, dobra klinička praksa, kao svi drugi oblici operativnih metodologija usmjerenih prema boljoj kvaliteti usluga, ishodima liječenja, povećanoj djelotvornosti, zadovoljstvu korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga te posljedičnoj dugoročnoj racionalizaciji troškova sustava.
Funkcionalnom integracijom bolnica osigurani su i dodatni kapaciteti za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb, sukladno potrebama gravitirajućeg stanovništva. Osim navedenog, u pojedine bolnice koje su funkcionalno integrirane uvode se respiracijski centri namijenjeni kroničnom liječenju pacijenata ovisnih o trajnom mehaničkoj ventilaciji.
Tijekom 2017. godine realizirana je funkcionalna integracija sljedećih bolnica: Klinički bolnički centar Osijek i Opća županijska bolnica Našice, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana i Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica Šibensko-kninske županije i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin, Opća bolnica Karlovac i Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin te Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod i Opća bolnica Nova Gradiška, a 2018. godine realizirana je funkcionalna integracija Opće županijske bolnice Požega i Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana.
U narednom razdoblju nastaviti će se proces funkcionalne integracije bolnica, pri čemu će se kriteriji za spajanje utvrditi temeljem snimke stanja, a uzimajući u obzir prosječnu stopu popunjenosti postelja, prosječno trajanje boravka u bolnici, minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama, modalitet liječenja, broj gravitirajućeg stanovništva, regionalne i lokalne specifičnosti, infrastrukturna obilježja pojedinih bolnica, projekti koji su u provedbi ili čija ce provedba uskoro započeti te nužnost  očuvanja kvalitete i dostupnosti bolničke zdravstvene zaštite.
Spajanje će utjecati na kvalitetu usluge time što će u jednoj bolnici koncentrirati zdravstveni radnici s najviše iskustva, a u odnosu na dostupnost usluge osigurat će se mobilnost  zdravstvenih radnika kako pacijenti ne bi trebali putovati.

 
Donošenje Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica za razdoblje 2018-2020.
Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020. osigurava nastavak započete reforme bolničkog sustava inicirane Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvastkoj 2015.-2016. te je preduvjet za realizaciju reformskih mjera usmjerenih modernizaciji bolničkih kapaciteta i povećanoj kvaliteti bolničke zdravstvene zaštite, što uključuje pripreme i provedbe EU projekata zdravstvenih ustanova.
Time Ministarstvo zdravstva osigurava nastavak započetih projektnih aktivnosti i podupire održivost svih projekata dionika u sustavu zdravstva te podupire njihovu trajnost prema EU pravilnima, kako bi sredstva iz EU fondova bila planirana i utrošena na korist svih građana Republike Hrvatske kao korisnika zdravstvene zaštite.
Nacionalni plan obuhvaća kliničke bolničke centre, kliničke bolnice, klinike i opće bolnice čiji je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a temelji se na dva načela: načelo supsidijarnosti i načelo funkcionalne integracije.
Ciljevi Nacionalnog plana definirani su kroz provođenje mjera poboljšanja pristupa bolničkoj zdravstvenoj zaštiti povećanjem kapaciteta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, funkcionalnom integracijom bolnica odnosno povezivanjem djelatnosti u bolnicama te povećanjem broja pruženih zdravstvenih usluga kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dnevnu bolnicu te kroz djelatnost palijativne skrbi.
 
Specijalističko usavršavanje doktora medicine
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.”
Prvenstveni cilj Ministarstva zdravstva je zaštiti stabilnost zdravstvenog sustava te svim građanima jamčiti kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu skrb na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i depriviran područja kroz ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini uz rasterećenje bolničke zdravstvene zaštite.
U okviru navedenog projekta na ciljanim područjima (prioritetna geografska područja za ova ulaganja bit će nerazvijena područja u skladu s Indeksom razvijenosti (I. i II. skupina na razini županije odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave – ukupno 15 županija), otoci i područja u kojima postoji nepopunjenost Mreže javne zdravstvene službe na razini primarne zdravstvene zaštite financirat će se pet vrsta deficitarnih  specijalizacija i to u domovima zdravlja:  Obiteljska medicina 115, Pedijatrija  52, Ginekologija i  opstetricija  41, Klinička radiologija 14  u, te  u županijskim zavodima za hitnu medicinu 54  specijalizacije iz hitne medicine što čini  ukupni broj od 276 specijalizacija. Vrijeme provedbe  navedenog projekta je 5 godina.
Financijska sredstva osigurana su u iznosu od oko 186.000.000,00 kuna (po modelu ESF sufinanciranje u iznosu od 85 %, te nacionalno sufinanciranje 15 %  što je osigurano u Državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva) kojima će biti moguće financirati ukupno oko 205 specijalizacija. Nakon Odluke ministra zdravstva o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 28. travnja 2017.  i Odluke o dopuni Odluke od 12. svibnja 2017.  u kojom su imenovane ustanove koje prema kriterijima iz Operativnog programa mogu biti prihvatljivi ponuditelj i broj specijalizacija prema pojedinim Sve zdravstvene ustanove, koje su sukladno Odluci  prihvatljivi prijavitelji, su prema naputku ministarstva raspisale javne natječaje za prijem na specijalističko usavršavanje  i odabrani su kandidati. Održana je radionica za prijavitelje. U kolovozu 2017. raspisan je  Poziv na dostavu projektnih prijedloga od prihvatljivih ponuditelja, a I. izmjena Poziva je objavljena 31.listopada 2017. Rok za dostavu prijava je 31.ožujka 2018. Temeljem Odluke ministra i zahtjeva prihvatljivih ponuditelja Ministarstvo zdravstva je  do sada izdalo 162 rješenja za specijalističko usavršavanje doktora medicine po navedenom pozivu.
 
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz  ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.
U tijeku je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz  ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ u okviru  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Nadležno tijelo je  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predmet poziva je poboljšanje uvjeta za  potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja. Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 kn bespovratnih sredstava i predstavlja maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka, a korisnici, odnosno županije moraju osigurati 15% sufinanciranja. Do kraja mjeseca prosinca 2017. apliciralo je 15 županija (koje ispunjavaju uvjete za prijavu – I. i II. kategorija po indeksu razvijenosti i otoci). Potpisano je 14  ugovora o dodjeli u iznosu od oko 107.000.000,00  kn  bespovratnih sredstava. 
Ulaganja se odnose na medicinsko-tehničku  opremu za domove zdravlja i ordinacije primarne zdravstvene zaštite kao što su RTG uređaji, UZV aparati, EKG uređaji, stomatološke jedinice, sterilizatori.  Infrastrukturni  radovi odnose se npr. na uređenje prilaza zdravstvenim ustanovama prilagođenim osobama s invaliditetom, ugradnju liftova, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih ordinacija.
Prioritetno naručivanje pacijenata
Prioritetno naručivanje pacijenata - „e-Naručivanje - prioritetno naručivanje pacijenata
Cilj je osiguravanje prioritetne obrade pacijenata (dijagnostika i liječenje) za dijagnoze i stanja koja ne trpe odgodu i čekanje na redovnim listama čekanja, a nisu hitna stanja, ali su stanja i bolesti koje je potrebno čim prije obraditi i liječiti.
Pilot projekt pod nazivom „e-Naručivanje - prioritetno naručivanje pacijenata" u četiri bolničke zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska (započeo je 26. lipnja 2017. i trajao je do 26. rujna 2017. - 3 mjeseca) udovoljio je postavljenim zahtjevima te je kao nova kvalitetna funkcionalnost u e-Naručivanju, preporučen za prihvaćanje i implementaciju na nacionalnoj razini.
Omogućava se dolazak na prvi pregled specijaliste unutar tjedan dana za sve specijalističke prve preglede (za ukupno 98 postupaka) za prioritetnog pacijenta.
Odlukom o implementaciji projekta „e-Naručivanje – Prioritetno naručivanje pacijenata“ u bolničkim ustanovama u Republici Hrvatskog definirane su 32 bolničke ustanove u kojima će u ovoj fazi projekta biti implementirano aplikativno rješenje.
Od 01. prosinca 2017. kada je započela implementacija na nacionalnoj razini do 28.siječnja 2018. uključena je 21 akutna bolnica: KBC Zagreb, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC „Sestre milosrdnice“, KBC Split, KB Dubrava, KB Merkur, Klinika za dječje bolesti, KB Sveti Duh, OB Bjelovar, OB Karlovac, OB Koprivnica, OB Pula, OB Sisak, OB Slavonski Brod, OB Virovitica, OŽB Vinkovci, OB Šibensko-kninske županije, OŽB Požega, OŽB Vukovar, ŽB Čakovec i gravitirajuće ordinacije primarne zdravstvene zaštite na području cijele Republike Hrvatske u djelatnosti opće/obiteljske medicine i pedijatrije. U ostalim bolnicama postupak implementacije je u tijeku. U tom periodu kreirano je ukupno 1284 prioritetnih narudžbi,  u 338 ordinacija primarne zdravstvene zaštite, za obradu bolesnika koji bi puno dulje čekali na redovnim listama čekanja što im je omogućilo brže postavljanje dijagnoze, dobivanje pravovremenog liječenja i brži oporavak. Većina prvih prioritetnih pregleda je obavljena unutar tjedan dana, najveći dio unutar 4 dana prosječan broj dana, osim u nekim djelatnostima.  Kao primjer duljeg čekanja je kod prvog pregleda u hematologiji gdje se prioritetni pregled obavio prosječno unutar 11 dana (redovno čekanje je prosječno 38 dana) te u reumatologiji gdje je to obavljeno prosječno unutar 53 dana (redovno čekanje je prosječno iznad 200 dana). Prosječni broj dana čekanja dulje od 14 dana, prema izraženoj želji pacijenta iznosio je 34,85. dana. Analiza podataka prioritetnog upućivanja na prvi specijalistički pregled u bolnici u samo jednoj djelatnosti pokazala je da su stanja za 79% upućenih pacijenata zaista zahtijevala prioritetnu dijagnostiku i liječenje.
 
Primarna zdravstvena zaštita – provedba zakona o zdravstvenoj zaštiti
Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga - DLI 5 izvješće o rangiranju bolnica
Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga - „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, iz Europskog socijalnog fonda 2015. - i daljeNova kategorija